window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

Годишни отчети

Технически отчет за 2020г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ – НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2020 год.   Административно и имуществено състояние: Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща [...]

2022-05-05T20:23:11+03:0005/05/2022|Годишни отчети|

Технически отчет за 2019г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ –НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2019год.   Административно и имуществено състояние: Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща и Фейсбук-страница. [...]

2022-05-05T20:18:52+03:0003/05/2022|Годишни отчети|

Технически отчет за 2018г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ – НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2018 год.   Административно и имуществено състояние: Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща [...]

2022-05-05T20:17:04+03:0001/05/2022|Годишни отчети|

Финансов отчет за 2017г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА Наименование на разходите Код на Сума Сума реда (хил. лв.) (хил. лв.) текуща г. предходна г. I. Разходи за дейността А. Разходи за регламентирана дейност Дарения 65511 Други разходи 65512 12 Общо за група А 65510 12 0 Б. Административни разходи 65520 13 [...]

Технически отчет за 2017г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ – НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2017 год. 1. Административно и имуществено състояние: Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща [...]

2018-11-27T18:14:07+02:0027/11/2018|Годишни отчети|

Финансов отчет за 2016г.

Приходи и разходи на СДРУЖЕНИЕ - РПЦ-НА ТИ С ПРИРОДАТА 2016 г. разходи/приходи разходи приходи 1 гориво 1175.56 2 канцеларски материали 34.74 3 ветеринарни материали 378.16 4 други 623.82 5 суха храна и материали 2882.02 6 куриерски услуги 99.15 7 домейни и хостинг услуги 351.00 8 ветеринарни услуги 3102.46 9 телекомуникационни услуги 477.30 10 [...]

2017-04-05T14:39:07+03:0005/04/2017|Годишни отчети|
Go to Top