window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

Годишни отчети

Технически отчет за 2014г.

През 2014 година: 1. Участвахме в обществено обсъждане на нов Наказателен кодекс, организирано от Министерство на правосъдието – необходими ли са промени в частите, свързани с престъпления срещу животни и какви. Представили сме становище, с което допринесохме да не бъдат намалявани наказанията за престъпления срещу животни. 2. Продължи участието ни в програма „Студентски практики“. Като [...]

2017-04-05T15:15:59+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет за 2013г.

сметка 711 (Приходи от регламентирана дейност) от 01.01.2013 до 31.12.2013 05.10.2013 411/5 711 148.00 приходи от базар "Ден за животните" 23.12.2013 411/5 711 1054.00 приходи от Коледен базар ОБЩО ЗА С/КА 711 1202.00 сметка 712 (Приходи от членски внос) от 01.01.2013 до 31.12.2013 04.02.2013 АП 7 :411/1 712 24.00 членски внос 2012, 2013 05.02.2013 [...]

2017-04-05T15:13:05+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Технически отчет за 2013г.

Както знаете, през 2012 г. сдружението бе поето от нас - новия Управителен съвет в състав Габи, Деси и Милка.Наследихме една организация с добра история, почти без активни членове и банкови сметки с отрицателно салдо. Почти една година финансирахме всички инициативи на сдружението с лични средства, докато успеем да направим така, че да излезем [...]

Технически и финансов отчет за дейността за периода 2011 – 2012г.

Отчетът е представен на Редовно Общо Събрание, 22 юли 2011 г. 1. Административно състояние: В периода 2011 – март 2012 Сдружението не разполага със собствен офис и телефон. Контактите със сдружението след април 2010 се осъществяват чрез електронната поща, интернет страницата www.iwns.org и мобилен телефон за връзка. Не се води статистика за постъпилите писма, запитвания [...]

2017-04-05T15:10:19+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет 2009 – 2010 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата”, за периода 2009 - 2010 г., представен на Редовно Общо Събрание, 20 ноември 2010 г. Приходи от проекти в лева общо за 2009 и 2010 г.: • 2598 лв – салдо от кампанията за екзотични животни от 2008, RSPCA • 10750.17 [...]

2017-04-05T15:10:37+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Технически отчет 2009 – 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата”, за периода 2009 - 2010 г., представен на Редовно Общо Събрание, 20 ноември 2010 г. 1. Административно състояние: В периода 2009 – март 2010 Сдружението разполага със собствен офис, телефон и назначен технически сътрудник. Разходите по поддръжка на офиса – наем [...]

2017-04-05T14:55:45+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Технически и финансов отчет за дейността за периода Януари 2008 – Декември 2008г.

През 2008 година сдружение „На ти с природата” осъществи два проекта с международно финансиране. Сдружението инициира две доброволчески акции и се включи в множество информационни кампании, законодателно лобиране, съдейства на граждани чрез множество сигнали до институции. През 2008 година Сдружението публикува книжно издание. Представители на организацията взеха участие в 5 международни форума по хуманно отношение [...]

2017-04-05T14:55:25+03:0029/03/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет на дейността за периода Януари 2006 – Януари 2007г.

Организацията разполага с две банкови сметки – евро и лева 1. Финансиране по проекти – евро сметка Проект по RSPCA – изследване на зоомагазинната мрежа в страната. Стойността на проекта е 13 800 лева. Средствата са разходвани по: координиране на изследването – 250 лева, командировачни и пътни за включено наблюдение в страната – 990 лева, [...]

2017-04-05T14:52:56+03:0028/03/2017|Годишни отчети|

Технически отчет на дейността за периода Януари 2006 – Януари 2007 г.

Законодателство и лобиране: През посочения период представители на Сдружението продължиха да вземат участие в изготвянето на текста и лобирането по приемането на Закон за защита на животните. Представители на сдружението участваха в работната група по разработването на текста на закона, участваха в лобиране за закона, както и в медийното пространство, популяризирайки текстове от предстоящия Закон. [...]

2020-09-08T13:47:28+03:0028/03/2017|Годишни отчети|
Go to Top