window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

отчети

Анелия Недялкова „Какво разбирам аз под закрила на животните?“

Анелия Недялкова

- Добре, че сивата панелка е само част от декора.
- Моят декор е допълнен и аз съм щастлива...!!!
- Уютна обстановка...!!!
- Черно, ароматно и горещо кафе...!!!

В онзи ранен следобед, сякаш декорът оживя. Героите също, а в съзнанието ми[...]

Финансов отчет за 2016г.

Приходи и разходи на СДРУЖЕНИЕ - РПЦ-НА ТИ С ПРИРОДАТА 2016 г. разходи/приходи разходи приходи 1 гориво 1175.56 2 канцеларски материали 34.74 3 ветеринарни материали 378.16 4 други 623.82 5 суха храна и материали 2882.02 6 куриерски услуги 99.15 7 домейни и хостинг услуги 351.00 8 ветеринарни услуги 3102.46 9 телекомуникационни услуги 477.30 10 [...]

2017-04-05T14:39:07+03:0005/04/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет за 2015г.

Приходи и разходи на СДРУЖЕНИЕ - РПЦ-НА ТИ С ПРИРОДАТА 2015 г. разходи/приходи разходи приходи 1 разходи за материали 29.70 2 помощни материали 434.56 3 гориво 2307.10 4 канцеларски материали 45.16 5 ветеринарни материали 394.81 6 други 2683.93 7 суха храна и материали 869.27 8 куриерски услуги 382.25 9 домейни и хостинг услуги 154.50 [...]

2017-04-05T14:38:58+03:0005/04/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет за 2014г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА НПО "НА ТИ С ПРИРОДАТА" ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31.12.2014 ПРИХОДИ РАЗХОДИ приходи от дарения чужбина 13646.50 приходи от дарения България 1004.13 приходи от членски внос 98.00 разходи за материали 4125.82 гориво 2315.44 суха храна 1810.38 външни услуги 10441.66 куриерски услуги 42.93 домейн 19.75 ветеринарни услуги 9229.97 телекомуникационни [...]

2017-04-05T15:16:06+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Технически отчет за 2014г.

През 2014 година: 1. Участвахме в обществено обсъждане на нов Наказателен кодекс, организирано от Министерство на правосъдието – необходими ли са промени в частите, свързани с престъпления срещу животни и какви. Представили сме становище, с което допринесохме да не бъдат намалявани наказанията за престъпления срещу животни. 2. Продължи участието ни в програма „Студентски практики“. Като [...]

2017-04-05T15:15:59+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет за 2013г.

сметка 711 (Приходи от регламентирана дейност) от 01.01.2013 до 31.12.2013 05.10.2013 411/5 711 148.00 приходи от базар "Ден за животните" 23.12.2013 411/5 711 1054.00 приходи от Коледен базар ОБЩО ЗА С/КА 711 1202.00 сметка 712 (Приходи от членски внос) от 01.01.2013 до 31.12.2013 04.02.2013 АП 7 :411/1 712 24.00 членски внос 2012, 2013 05.02.2013 [...]

2017-04-05T15:13:05+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Технически отчет за 2013г.

Както знаете, през 2012 г. сдружението бе поето от нас - новия Управителен съвет в състав Габи, Деси и Милка.Наследихме една организация с добра история, почти без активни членове и банкови сметки с отрицателно салдо. Почти една година финансирахме всички инициативи на сдружението с лични средства, докато успеем да направим така, че да излезем [...]

Технически и финансов отчет за дейността за периода 2011 – 2012г.

Отчетът е представен на Редовно Общо Събрание, 22 юли 2011 г. 1. Административно състояние: В периода 2011 – март 2012 Сдружението не разполага със собствен офис и телефон. Контактите със сдружението след април 2010 се осъществяват чрез електронната поща, интернет страницата www.iwns.org и мобилен телефон за връзка. Не се води статистика за постъпилите писма, запитвания [...]

2017-04-05T15:10:19+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Финансов отчет 2009 – 2010 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата”, за периода 2009 - 2010 г., представен на Редовно Общо Събрание, 20 ноември 2010 г. Приходи от проекти в лева общо за 2009 и 2010 г.: • 2598 лв – салдо от кампанията за екзотични животни от 2008, RSPCA • 10750.17 [...]

2017-04-05T15:10:37+03:0030/03/2017|Годишни отчети|

Технически отчет 2009 – 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата”, за периода 2009 - 2010 г., представен на Редовно Общо Събрание, 20 ноември 2010 г. 1. Административно състояние: В периода 2009 – март 2010 Сдружението разполага със собствен офис, телефон и назначен технически сътрудник. Разходите по поддръжка на офиса – наем [...]

2017-04-05T14:55:45+03:0030/03/2017|Годишни отчети|
Go to Top