window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

сигнали

Сигнал до Директора на РВМС-Благоевград

Изх. № 5-ЗЗЖ/28042009 ДО: ДИРЕКТОРА НА РВМС гр. Благоевград ДИРЕКТОРА НА РИОСВ гр. Благоевград КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ област Благоевград КМЕТА НА ГРАД МЕЛНИК община Сандански ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ СИГНАЛ от сдружение „На ти с природата” относно проверка на зоокът, изграден на територията на ……………. Уважаеми дами и господа, До сдружение „На Ти [...]

2018-12-05T19:28:09+02:0028/04/2009|Сигнали|

Сигнал до Директора на РВМС-Варна

Изх. № 04–ЗЗЖ/27032009 ДО: ДИРЕКТОР-РВМС гр. ВАРНА СИГНАЛ относно: проверка на дейност на зоомагазин …., намиращ се на …………….. Уважаеми господин Директор на РВМС – Варна, До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал относто дейността на зоомагазин ………., собственост на ……, с адрес: ……………… На 07. 03. 2009 г. семейство ….. се сдобиват [...]

2018-12-05T19:38:33+02:0027/03/2009|Сигнали|

Сигнал до Директора на РИОСВ-Хасково

Изх. № 4–02/12032009 ДО: ДИРЕКТОР, РИОСВ –ХАСКОВО КОПИЕ ДО: ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” към МОСВ СИГНАЛ от сдружение „На Ти с Природата” Относно: Проверка на дейност на зоопарк „Кенана” гр. Хасково Уважаеми господин Директор, До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани от гр. [...]

2018-12-05T19:42:42+02:0012/03/2009|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС, гр. София

относно приложение на стандарти за хуманно отношение към животни в зоомагазин и изисквания за държане на животни в зоомагазин, съгласно Закон за защита на животните и Наредба 41 от 10.12.2008 г.   ИЗХ. № 1-ЗЗЖ/ 27012009                                                                                                                                                                                                                                                    [...]

2018-12-05T13:45:24+02:0002/01/2009|Сигнали|

Сигнал до Директора на РВМС-Габрово

относно дейност на общински приют (изолатор) за безстопанствени кучета - гр. Габрово, кв. Милевци, местност Баявски дол   Изх. № 18-ЗЗЖ/15122008                  ДО:ДИРЕКТОРА НА РВМС,ОБЩИНА  ГАБРОВОКОПИЕ ДО:КМЕТОБЩИНА ГАБРОВО     СИГНАЛотносно дейност на общински приют (изолатор)  за безстопанствени кучета - гр. Габрово, кв. Милевци, местност Баявски дол. Уважаеми господин Директор на РВМС - Габрово,До сдружение [...]

2018-12-05T13:17:32+02:0015/12/2008|Сигнали|

Сигнал до Директора на РВМС-Бургас

относно неправомерно отглеждане на бабуин от вида Papio cynocephalus ИЗХ. № 17-ЗЗЖ/25112008       ДО:ДИРЕКТОРА НА РВМС гр. БУРГАСКМЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕОБЛАСТ БУРГАСДИРЕКТОРА НА РИОСВгр. БУРГАСДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ              СИГНАЛот сдружение „На ти с природата” относно неправомерно отглеждане на бабуин от вида Papio cynocephalus Уважаеми дами и господа, До сдружение „На ти с природата” постъпи сигнал от [...]

2021-03-01T11:12:51+02:0025/11/2008|Uncategorized @bg, Сигнали|

Сигнал до Директора на РВМС, гр. Варна

относно нехуманно и неправомерно отношение към животни в складова база на .....   Изх. № 16-ЗЗЖ/23092008                                                                  ДО ДИРЕКТОРА НА РВМС ГР. ВАРНА СИГНАЛОт РПЦ „На Ти с Природата” относно нехуманно и неправомерно отношение към животни в складова база на .....          Уважаеми господин Директор,До нашето Сдружение постъпи [...]

2018-12-05T12:37:44+02:0023/09/2008|Сигнали|
Go to Top