window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

сигнали

6 юни 2013 Сигнал до министъра на земеделието и храните

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни-публикувано на 22.05.2013 г. ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Проф. Димитър Греков СИГНАЛ от Сдружение „Регионален [...]

2018-12-05T17:15:41+02:0006/06/2013|Сигнали|

Неудовлетворителен отговор и липса на действия по наша Жалба до БАБХ

Неудовлетворителен отговор и липса на действия по наша Жалба до БАБХ 18.05.13 / Жалби и сигнали ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ" ЖАЛБА от Сдружение Регионален природозащитен център - На ти с Природата с адрес: гр. София; ул. "Г. С. Раковски" №191 вх. Б; тел **** *** [...]

2018-12-05T15:26:08+02:0018/05/2013|Жалби|

Жалба до районна прокуратура – Ботевград.

ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Гр. Ботевград ЖАЛБА от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***; e–mail: office@iwns.org Относно: проявена жестокост към гръбначно животно (куче) на публично място, от лица, наети по граждански договор от Община Ботевград Уважаеми г-н [...]

2018-12-05T17:46:10+02:0017/01/2013|Жалби|

Жалба до БАБХ – Ботевград

ДО БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Д-р Йордан Войнов Изпълнителен директор ЖАЛБА от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***; e–mail: office@iwns.org Относно: Проявена жестокост към бездомни кучета от лица, наети по граждански договор от Община [...]

2018-12-05T18:14:49+02:0001/01/2013|Жалби|

Заявление за достъп до обществена информация отностно работата на Община Ботевград по проблема за бездомните кучета

До Кмета на Община Ботевград ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***; e–mail: officeiwnsorg Уважаеми г-н Кмет, Молим да ни бъде отговорено на следните въпроси, обобщени в групи, касаещи дейността [...]

2018-12-05T19:01:00+02:0016/10/2012|Други|

Сигнал до Директор на РВМС, гр. София

Изх. № 10-ЗЗЖ/24092009 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС гр. СОФИЯ ж.к. Банишора, бл. 39 СИГНАЛ относно нарушение на Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Глава Първа, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 – умишлено причиняване на смърт на животно Уважаеми господин Директор на РВМС София, До сдружение „На ти [...]

2018-12-05T18:53:58+02:0009/09/2010|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС, община Плевен

Изх. № 04-ЗЗЖ/22032010 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС, ОБЩИНА ПЛЕВЕН КОПИЕ ДО: КМЕТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК СЕЛО ЧОМАКОВЦИ СИГНАЛ относно: дейност на приют за безстопанствени кучета на село Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен Уважаеми господин Директор, До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани във връзка с дейността [...]

2018-12-05T18:40:59+02:0022/03/2010|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС, гр. Смолян

Изх. № 2-ЗЗЖ/01032010 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС гр. Смолян ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр.Смолян КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН СИГНАЛ от сдружение „На ти с природата” относно проверка на зоокът, изграден на територията на ………………, Пампорово, община Смолян Уважаеми дами и господа, До сдружение „На ти с природата” постъпи сигнал от страна на граждани относно неправомерно [...]

2018-12-05T18:50:04+02:0001/03/2010|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС гр. София

Изх. № 8-ЗЗЖ/30072009 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС гр. СОФИЯ ж.к. Банишора, бл. 39 СИГНАЛ относно убийство на куче и нарушаване на Глава Първа, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) Уважаеми господин Директор на РВМС София, До сдружение „На ти с природата” е постъпил сигнал [...]

2018-12-05T19:12:34+02:0030/07/2009|Сигнали|

Сигнал до МОСВ, Министър на околната среда и водите

Изх. № 9-ЗЗЖ /01-1506009 ДО: МОСВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ На вниманието на Отдел „Биологично разнообразие” СИГНАЛ от сдружение „На ти с природата” относно повторна проверка на зоокът, изграден на територията на комплекс ………., …….. Уважаеми господин Министър, На 28. 04. 2009 г. Сдружение „На ти с природата” подава сигнал с наш [...]

2018-12-05T19:19:27+02:0015/06/2009|Сигнали|
Go to Top