Ръководство за хуманно управление на кучешка популация

Тъй като човек има навика да забравя и да иска отново и отново да открива топлата вода, представяме на вашето внимание ръководството, създадено от ICAM - обединение на няколко от най-големите световни организации за защита на животните, преведено от доброволци на сдружение "На Ти с Природата". Това ръководство описва ясно и подробно, какви са компонентите [...]