window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

оплаквания

Жалба до районна прокуратура – Ботевград.

ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Гр. Ботевград ЖАЛБА от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***; e–mail: office@iwns.org Относно: проявена жестокост към гръбначно животно (куче) на публично място, от лица, наети по граждански договор от Община Ботевград Уважаеми г-н [...]

2018-12-05T17:46:10+02:0017/01/2013|Жалби|

Жалба до БАБХ – Ботевград

ДО БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Д-р Йордан Войнов Изпълнителен директор ЖАЛБА от Сдружение Регионален природозащитен център – На ти с Природата с адрес: гр. София; ул. “Г. С. Раковски” ¹191 вх. Б; тел **** *** ***; e–mail: office@iwns.org Относно: Проявена жестокост към бездомни кучета от лица, наети по граждански договор от Община [...]

2018-12-05T18:14:49+02:0001/01/2013|Жалби|

Сигнал до Директор на РВМС, гр. София

Изх. № 10-ЗЗЖ/24092009 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС гр. СОФИЯ ж.к. Банишора, бл. 39 СИГНАЛ относно нарушение на Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Глава Първа, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 – умишлено причиняване на смърт на животно Уважаеми господин Директор на РВМС София, До сдружение „На ти [...]

2018-12-05T18:53:58+02:0009/09/2010|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС, община Плевен

Изх. № 04-ЗЗЖ/22032010 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС, ОБЩИНА ПЛЕВЕН КОПИЕ ДО: КМЕТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК СЕЛО ЧОМАКОВЦИ СИГНАЛ относно: дейност на приют за безстопанствени кучета на село Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен Уважаеми господин Директор, До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани във връзка с дейността [...]

2018-12-05T18:40:59+02:0022/03/2010|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС, гр. Смолян

Изх. № 2-ЗЗЖ/01032010 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС гр. Смолян ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр.Смолян КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН СИГНАЛ от сдружение „На ти с природата” относно проверка на зоокът, изграден на територията на ………………, Пампорово, община Смолян Уважаеми дами и господа, До сдружение „На ти с природата” постъпи сигнал от страна на граждани относно неправомерно [...]

2018-12-05T18:50:04+02:0001/03/2010|Сигнали|

Сигнал до Директор на РВМС гр. София

Изх. № 8-ЗЗЖ/30072009 ДО: ДИРЕКТОР НА РВМС гр. СОФИЯ ж.к. Банишора, бл. 39 СИГНАЛ относно убийство на куче и нарушаване на Глава Първа, чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) Уважаеми господин Директор на РВМС София, До сдружение „На ти с природата” е постъпил сигнал [...]

2018-12-05T19:12:34+02:0030/07/2009|Сигнали|

Сигнал до МОСВ, Министър на околната среда и водите

Изх. № 9-ЗЗЖ /01-1506009 ДО: МОСВ МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ На вниманието на Отдел „Биологично разнообразие” СИГНАЛ от сдружение „На ти с природата” относно повторна проверка на зоокът, изграден на територията на комплекс ………., …….. Уважаеми господин Министър, На 28. 04. 2009 г. Сдружение „На ти с природата” подава сигнал с наш [...]

2018-12-05T19:19:27+02:0015/06/2009|Сигнали|

Сигнал до Директора на РВМС-Благоевград

Изх. № 5-ЗЗЖ/28042009 ДО: ДИРЕКТОРА НА РВМС гр. Благоевград ДИРЕКТОРА НА РИОСВ гр. Благоевград КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ област Благоевград КМЕТА НА ГРАД МЕЛНИК община Сандански ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ СИГНАЛ от сдружение „На ти с природата” относно проверка на зоокът, изграден на територията на ……………. Уважаеми дами и господа, До сдружение „На Ти [...]

2018-12-05T19:28:09+02:0028/04/2009|Сигнали|

Сигнал до Директора на РВМС-Варна

Изх. № 04–ЗЗЖ/27032009 ДО: ДИРЕКТОР-РВМС гр. ВАРНА СИГНАЛ относно: проверка на дейност на зоомагазин …., намиращ се на …………….. Уважаеми господин Директор на РВМС – Варна, До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал относто дейността на зоомагазин ………., собственост на ……, с адрес: ……………… На 07. 03. 2009 г. семейство ….. се сдобиват [...]

2018-12-05T19:38:33+02:0027/03/2009|Сигнали|

Сигнал до Директора на РИОСВ-Хасково

Изх. № 4–02/12032009 ДО: ДИРЕКТОР, РИОСВ –ХАСКОВО КОПИЕ ДО: ДИРЕКЦИЯ „КООРДИНАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ” към МОСВ СИГНАЛ от сдружение „На Ти с Природата” Относно: Проверка на дейност на зоопарк „Кенана” гр. Хасково Уважаеми господин Директор, До сдружение „На Ти с Природата” постъпи сигнал от страна на граждани от гр. [...]

2018-12-05T19:42:42+02:0012/03/2009|Сигнали|
Go to Top