window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-39961611-1');

Есета на тема „Какво разбирам аз под защита на животните“

Десислава Петрова – „Какво разбирам аз под защита на животните?“ – Първа награда

Десислава Петрова - първа награда

Да затворим за миг очи и да си представим едно колело,частите на което функционират строго съгласувано.Педалите го задвижват,чрез гумите се движи,а кормилото го управлява.Да си представим сега,че гумите са спукани или просто ги няма.Веднага си задаваме въпроса:”Как ще се движи то?”Казваме си:”Няма страшно,ще сменя гумите и всичко ще се оправи.”Но гуми просто няма.Колелото вече никога няма да функционира както преди.Ще трябва да го изхвърлим,тъй като е повредено непоправимо.Така е и в природата.[...]

Петромил Кънчев „Какво разбирам аз под защита на животните?“

Петромил Кънчев

“Ако звездите биха се появявали в една нощ на хиляда години, как хората биха вярвали, обожавали и пазили за много поколения спомена за божия град” ЕМЕРСОН

В една от безбройните слънчеви системи, на една от нейните планети се случило нещо прекрасно – там имало живот. Много били формите на неговото проявление.
Може би всички, които се радвали на факта, че живеят би трябвало да са щастливи и неразривно свързани от общото начало.Но за съжеление не било така.[...]

Александра Тодорова „Какво разбирам аз под защита на животните?“

Александра Тодорова

Сънувах сън–необикновен и натрапчиво реален. Видях пустота, чиято огромна паст алчно поглъща всички животински видове - от едри и ловки бозайници до най-дребните горски обитатели. Те вървяха безропотно, с угаснал поглед, сякаш се чувстваха ненужни и бързаха да се влеят в нищото. “Чакайте” – извиках аз, но тънката нишка[...]

Ралица Петкова „Какво разбирам аз от защита на животните?“

Ралица Петкова

- Дядо, дядо, какво разбираш ти под опазване и защита на животните? А, дядо?
- Ох, миличката ми, намери и ти кого да питаш… Какво разбирам аз от тези неща…
- Ама, дядо, нали си стар? Старите хора нали знаят всичко бе, дядо!
- [...]

Анелия Недялкова „Какво разбирам аз под закрила на животните?“

Анелия Недялкова

- Добре, че сивата панелка е само част от декора.
- Моят декор е допълнен и аз съм щастлива...!!!
- Уютна обстановка...!!!
- Черно, ароматно и горещо кафе...!!!

В онзи ранен следобед, сякаш декорът оживя. Героите също, а в съзнанието ми[...]

Владислав Златинов „Какво разбирам аз под защита на животните?“

Владислав Златинов

Да защитаваш нещо означава да го пазиш, да oтстояваш неговото право за съществуване. Но защо трябва да защитаваме животните и от кого?

Дивата природа определено има нужда от закрила, и то за съжаление закрила от самите нас. Факт е, че ужасно много животински видове са застрашени от изчезване, а много[...]

Даниела Добрева “Какво разбирам под защита на животнитe?“

Даниела Добрева

В известните ни части на Вселената няма нищо наподобяващо биосферата на нашата Планета. С развитието на човешката цивилизация през последните десетилетия щетите нанесени на природата придобиват все по големи размери. Всички “етажи” на Биосферата сега са уязвими на антропогенно влияние. Влошеното състояние на въздуха,водите и почвата неминуемо оказва влияние [...]

Боряна Вълчева „Какво разбирам аз под защита на животните?“

Боряна Вълчева

Защитата на животните - това е една от най - трудните дейности на човека. Защита - това е да предпазиш от унищожаване всички живи твари - от мравката та чак до слона[...]

Пламен Гогов – Умиращият звяр

Пламен Гогов - Умиращият звяр

Не се бойте от мен, останете…
Аз след миг ще затворя очи
Чувствам как от далечни полета
Е пристигнал- незрим- и мълчи
Тук до моето тяло приседнал
Неизцапан с кръвта ми- сънят
Глъхне вашата песен победна
И стопява се целия свят

- Вижте, вижте, това са сълзи
Значи жив си, щом плачеш? Умри!

…Водопад, който пълни море:
[...]

Go to Top