В общо становище до институциите организациите протестират срещу опитите за ограничаване на обществения контрол и за подмяна на цялостната философия на Закона за защита на животните

28 януари 2015, София

29 неправителствени организации от цялата страна се обявиха срещу непрозрачния начин, по който се подготвят промени в Закона за защита на животните, като изпратиха открито писмо до министър-председателя Бойко Борисов, до министри, до ресорната парламентарна комисия и Омбудсмана на Република България. Организациите за защита на животните се обявяват категорично против непрозрачния начин на създаване на работната група в Министерство на земеделието и храните, приемаща важни промени в основни закони, без широкото участие на неправителствения сектор. Те протестират срещу проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, като изтъкват, че текстовете са изработени на две заседания на работна група в Министерство на земеделието и храните в рамките на по-малко от два месеца.
Общото становище на организациите е срещу подготвяните законодателни промени, в които, по тяхно твърдо убеждение, ясно прозира опит за подмяна на цялостната философия на Закона за защита на животните, чрез даване на възможност за въвеждане на неефикасни и нехуманни методи за овладяване на популацията на безстопанствени животни. Значителна част от аргументите на вносителите на становището са насочени конкретно срещу предлагания текст на нов чл. 10, който застрашава прилагането на принципа „Кастрирай и върни”, заменил практиката на безразборното убиване на бездомни животни.

Друго сериозно възражение поражда опитът за драстично ограничаване на обществения контрол от страна на гражданския сектор. С планирани промени в чл. 57 на Закона за защита на животните се въвежда изискване за неясна, формална квалификация, поставяща преграда за участие на гражданските организации при осъществяване на обществен контрол на качеството на услугите и законността на работата на институциите.

В заключение подписалите становището организации, сред които граждански сдружения и фондации от Севлиево, Перник, Русе, Враца, Видин, Силистра, Бургас, Плевен, Добрич, Кърджали, Балчик, Благоевград, Лом, София и Варна, заявяват желанието си за участие в допълнително обсъждане на бъдещите промени. Те настояват окончателният законопроект за бъде детайлно обсъден при широко участие на неправителствените организации за защита на животните и да бъде поставен за гласуване след постигнат национален консенсус.

За повече информация:

Габриела Пападопова
Сдружение Регионален природозащитен център
„На ти с Природата“
office@iwns.org

Таня Кирова
Фондация „Вземи ме вкъщи“
haide@vzemime.org

Текстът на Общото становище е в приложен файл – тук.