„Вивисекцията е най-добре развитата форма на организирана, официално призната жестокост над животните. Вивисекцията е символ на най-ужасното отношение, което можем да имаме към животните. Тя обаче се подкрепя от най-доходоносните индустрии и мултинационлни корпорации. Вероятно ако се забрани вивисекцията ще изчезнат и други форми на жестокост към животните.

Всяка година милиони животни умират по време на болезнени тестове, които целят да докажат „безопасността“ на козметични продукти и почистващи препарати. От сенките за очи и сапуните през препаратите за почистване на печки и тоалетни, та до лекарствата и ваксините, хиляди продукти биват тествани върху зайци, мишки, морски свинчета, кучета и др животни, въпреки факта, че от резултатите няма никакви полза.

Продуктите се вкарват в стомаха или се прилагат върху очите или кожата. Много често резултатът от опита е подуване, възпаления, увреждане на органите, повръщане, конвулсии, слепота или мъчителна смърт.

Данните получени от опити върху животни не могат да дадат достоверна информация за реакцията на човешките същества към даден химикал:

– Опитите за токсичност (отравяне) върху животни са научно недостоверни и на резултатите от тях не може да се разчита като на достоверна информация за реакцията на човешките същества към даден химикал.

– Различията в анатoмията, физиологията, метаболизма и биохимията правят, в най-добрия случай, екстраполацията от животни към хора недостоверна. В по-лошия случай това е дори опасно.

– Повечето от опитите върху животни, които се използват в момента, не са научно обосновани относно тяхната точност и практическа приложимост. Други са се оказали неефективни в миналото.

Изследвания разкриват, че само 5% до 25% от резултатите от опитите с животни са приложими при лечението на хора. Повече от 85% от данните получени от тестове върху животни се изхвърлят на боклука, защото не могат да послужат на никого – човек или нечовек. Няма учен, който да базира лечението на пациентите си на тези резултати.

Учените провеждат тестове, за да определят нивата на токсичност на продуктите, дали предизвикват алергични реакции и странични ефекти. Тези опити обаче са повече от неточни и подвеждащи. Има случаи, в които един и същ продукт, тестван в различни лаборатории, дава различни резултати. Реакциите на животните се отличават крайно от тези на хората, затова и данните от подобни опити не са приложими при хората. Употребата на лекарствени продукти, тествани върху животни, може да доведе до световъртежи, гадене, слепота, а понякога дори и смърт.

Този подход единствено забавя откриването и разработването на медикаменти и процедури за лечение едни от най-страшните болести сред хората.

При милионите невинни животни, милиардите долари и повече от 30-40 години пропилени за войната срещу рака, би трябвало вече да са налице конкретни резултатите, които да „оправдаят“ жестокостта към животните. Точно обратното – броят на онкоболните продължава да расте. Все още биват използвани животни за експерименти при изучаването на СПИН, въпреки че те не могат да заболеят от него.

Изцяло нов подход е необходим, ако искаме да постигнем напредък в медицината.“

Източник: presstv.bg

Тук можете да подкрепите официалната гражданска инициатива за спиране на вивисекцията.