„Държавен фонд земеделие“ обяви, че стартират схемите за подпомагане на свиневъдството, птицевъдството и компенсации за пропаднали площи.

„Помощта за животновъдите ще се изплаща за реализиране на доброволно поети 5-годишни ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете. Субсидиите ще се предоставят годишно и ще покриват допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с тези ангажименти.“

Повече информация може да намерите на официалния сайт на фонда – тук.