Законодателство и лобиране:

През посочения период представители на Сдружението продължиха да вземат участие в изготвянето на текста и лобирането по приемането на Закон за защита на животните. Представители на сдружението участваха в работната група по разработването на текста на закона, участваха в лобиране за закона, както и в медийното пространство, популяризирайки текстове от предстоящия Закон.
На 4 октомври 2006 година Сдружението стартира подписка в подкрепа на закона, като събра за две седмици 2541 подписа и ги внесе до Министерски съвет, Президентството, Председателя на Народното събрание и Председателя и членовете на Комисията по земеделие към Парламента. В подписката се включиха различни градове от страната, като подчертано беше участието на члена на Управителния Съвет на сдружението – Светла Цветкова, която събра над 600 подписа.
“На ти с природата” се включи и в международната инициатива на Световната организация за защита на животните WSPA в кампанията “Животните имат значение”, за създаването на Декларация за хуманно отношение към животните, с цел обнародването й от ООН.
“На ти с природата” се включи и в инициативата на френската организация ADA за разработване от Съвета на Европа на Конвенция за защита на домашните и бездомни животни, която да разшири съществуващата Конвенция за защита на животните – компаньони.

Проекти:

През 2006 година сдружение “На ти с природата” осъществи два проекта, финансирани от Световната организация за защита на животните WSPA и от Английското кралско дружество за защита на животните от жестокост RSPCA.
Първият проект бе за превод от английски на български език на материали по хуманно отношение към селскостопанските животни към интернет портал-мрежа. Бяха преведи 120 страници материали, които са публикувани в портала. В реализацията на проекта се включиха над 10 души, които превеждаха материалите на доброволни начала и спестиха парите от проекта, които бяха разходвани за други цели (споменати по-долу). Преводачи бяха Ина Ахмедова, Донка Калчева, Красимира Калчева, Албена Панчева, Мариана Кунева, Кристина Славова и други.
Вторият проект, финасиран от RSPCA, с продължителност 6 месеца, бе изследване на състоянието на животните, държани в зоомагазини с акцент върху екзотичните животни. Бяха наблюдавани стандартите по хуманно отношение, които се прилагат към животните в зоомагазините. Изследването бе национално представително и обхвана 10 града в страната. Изследването приключи в срок с изготвянето на доклад от 65 страници под печат, отпечатването на 5 брошури, с информация за собствениците за животните, които се продават в зоомагазините, и които според доклада, са най-търсени, но с най-слабо застъпени правила по хуманно отношение. Това са червенобуза костенурка, зелена игуана, неразделки, вълнисто папагалче, и чинчила. Координатор на проекта бе Донка Калчева. Други изпълнители – Людмил Хайдутов, Кристина Славова, Теодора Начева.

Проекти без собствено отделно финансиране. При необходимост от средства за тях, финансирането се е набавяло от спестени пари в рамките на финансираните проекти, когато за тях е полаган доброволен труд и работещите по проектите са се отказали от заплащане.
1) Организиране на честване за Световния ден за защита на животните – 4 октомври. За трета поредна година сдружението организира безплатни кинопрожекции на филми из света на животните, в кино Одеон. Координатор – Теодора Тутекова. Прожектирани бяха 3 филма, с обща посещаемост към 1500 човека. Поставена бе касичка за дарение, стартира подписка, която организира Теодора Петрова този ден.
2) Кампания срещу открития пазар за животни до театър София – медийни участия в НОВА ТВ, подадени сигнали до РВМС. Резултат – временно прекратяване на дейността на открития пазара, заради птичия грип. Пазарът все още функционира. Координатор на дейността – Теодора Начева. Участници Кристина Славова и Донка Калчева
3) Отпечатване на брошура на организацията и информационна листовка за гледане на куче – координатор Теодора Начева.
4) Организиране за трета поредна година на фотоконкурс за фотографи любители и професионалисти, на тема “Животните в цветове”. Участвали снимки 65. победители – 12 души, координатор Божидара Иванова. Отпечатване на календар със снимките на победителите – за трета поредна година.
5) Дейности по прехвърляне на маймуна от експериментална база към научен институт в Зоопарка в София – координатор Аксиния Маринова. След близо 4 месеца опити, маймуната успешно бе прехвърлена.
6) Акция срещу ЦУМ и затварянето на тигър в клетка от стъкло за забавление на посетителите на кафете – медийни участия, жалби до МОСВ, НВМС. Координатор Теодора Начева. Резултат: обещания за изместване на тигъра от ЦУМ. Изявления в пресата, че нова дива котка ще бъде затворена там. Предстоят още акции по този случай.
7) Помощ от страна на членове на сдружението за ОП “Екоравновесие” – проверка на жалби, участие в екипите за разтоварване на кучета. По проверките на жалби участват повечето членове, като в екипите са пътували Теодора Петрова и Кристина Славова.
8) Помощ за Стара Загора и представителя ни Дияна Димова – сигнал срещу изолатора и създаване на наблюдение в изолатора – резултат: увеличена прозрачност.
9) Подкрепа на места за държане на по-голям брой кучета:
• База “Суходол” – дейността е от средата на май 2006 година. Сдружението финансира заплата на гледач на стойност 250 лева месечно за 4 часа работен ден. В събота и неделя кучетата се обгрижват от доброволци между които членове на сдружението са Сергей Петков, Теодора Петрова, Кристина Славова, Милена Кърджилова, Мариана Станкова.
• Кучешки приют в Доброславци –доставка на храна, помощ за животните и тяхното задомяване, координира Аксиния Маринова
• Кучета от Люлин 7 на Кирил Кирилов – подкрепен от пицария в Люлин 1 – предоставяне на храна за кучетата, чрез Теодора Начева, координиран от Стефанка Ракова и други
• Поемане на лечение на кучета и котки, за които никой не може да заплати – по сигнали на граждани. За две блъснати от кола – Роза и Сивчо, Джина с тумор
10) Задомяване на животни –
От различните места за животни, сдружението и отделни членове, чрез медийни участия, подаване на обявления, и други са задомили за годината над 100 животни.
11) Ежедневно отговаряне по писма и сигнали за случаи на малтретиране на животни, юридическа помощ за съдебни дела срещу извършители на жестокост спрямо животни, като умъртвена игуана във Варна, затворено куче в Зоомагазин, на Стамболийски, затворени кучета и котки, жалби срещу жестоки собственици и други.
12) Зооекспо “Приятелството няма порода – осинови си животно – помогни на дете” – помощ за организиране на експото, участие на множество членове и доброволци, представяне на сдружението чрез брошури и материали, както и на кучета от База “Суходол”. Най-сериозно съдействие за самото събитие бихме желали да отчетем на Теодора Начева, която чрез своя професионализъм направи така, че всички медии да отразят експото и много хора да разберат за съществуването му. Резултатите са 31 бездомни животни с нов дом.
13) Участия в медии – координира Теодора Начева; месечни представяне на дейности, което е допринесло значително за популяризирането на каузата на животните, както и за включването на нови хора, които споделят същата кауза и обединяването на усилията ни.

Представителство, семинари и обучения:

3.1. През 2006 година Ралица Атанасова бе избрана за представител на природозащитните организации в Комисията по етика към експерименталните животни, Министерство на земеделието и горите. Тя направи свое проучване за ситуацията и има опити за сътрудничество с международни организации по темата;
3.2. Семинар по хуманно отношение към селскостопанските животни – Пловдив, Глория Атанасова и Донка Калчева.
3.3. Срещи и обучения на Европейската група за защита на животните – Брюксел, Кристина Славова
3.4. Курс по хуманно отношение към животните по време на транспорт – Аксиния Маринова
3.5. Международна среща на организациите по защита на животните от цял свят – Лондон, WSPA, Донка Калчева
3.6. Семинар по транспониране на законодателството по хуманно отношение към животните – Сърбия, Белград, Кристина Славова
3.7. Обучение по хуманно отношение към животните по време на транспорт, организиран от Анималс Ейнджълс, октомври 2006, Теодора Петрова
3.8. Представяне на “На ти с природата” пред ученици към проект по Екологично образование, в Музея “Земята и хората”, декември 2006, презентация, направена от Донка Калчева.

Всички доброволни усилия и труд, които положихме през годините показаха, че сдружение “На ти с природата” е функционираща организация, прозрачна и будеща доверие в международните институции, както и у българските такива. Сдружението е канено като представител на множество събития както в България, така и в Европа. Всичките ни усилия доведоха не просто до членството ни в организации като RSPCA и WSPA, но и до това организацията ни да бъде първата, която извършва финансирани от тях проекти, като имаме благодарности от страна и на двете организации за перфектно свършената работа, коректност във финансовото разходване, както и предложения за по-нататъшно сътрудничество.

ОСНОВНО СЪБИТИЕ: през 2006 година сдружение “На ти с природата” получи и прие покана за членство със статут на наблюдател като представител за България в Европейската група за защита на животните чрез законодателството.

ПРЕДСТОЯЩИ дейности и примерни области, върху които трябва да съсредоточим усилия:

4.1. Законодателство
• Активно участие в разработването на наредба за минимални стандарти към животни, държани в зоомагазини, както и в наредба за минимални стандарти за държане на животни в приюти.
• На Европейско ниво предстоят кампании за забраната за търговия с кожи на кучета и котки
• На Европейско ниво предстоят поправки в наредбата за експерименти с животни, транспорт на животни и отглеждане на кокошки-носачки
4.2. Финансирани проекти:
• Втори етап от проекта на WSPA – превод на материали от английски на български език – одобрен проект за превод на 100 страници и публикация в интернет, ще стартира февруари месец с координатор Мариана Станкова
• Подаден проект за финансиране към Еврогрупата за защита на животните на тема “Увеличаване на информираността за потребление на яйца от кокшки, отглеждани на свобода”, подготвен от Донка Калчева
4.3. Семинари и участия:
• Май, 2007 г – Еврогрупа за защита на животните – годишно общо събрание и представяне на “На ти с природата” като нова организация в Еврогрупата
• Юни 2007 – Семинар по хуманно отношение към селскостопанските животни, представител на организацият Мариана Станкова
• “Споразуменията за свободна търговия и връзката с хуманното отношение към животните” към Световната търговска организация, заявен интерес за участие от представителя ни в Пловдив, Глория Атанасова и други.
4.4. Приключване на проект: База “Суходол” е затворена за нови животни от 8.01.2007 година. Дейността на организацията в база “Суходол” до 28 февруари 2007 година.

ПОСОКИ НА РАБОТА ПРЕЗ 2007 Г.
1. Организиране на Световния ден за защита на животните
2. Организиране на фотоконкурс
3. Проект “Център за помощ на животните” – продължаване на опитите за получаване право на строеж.
4. Засилване на работа в областта на експериментите с животни. Помощ за внасяне в България на алтернативни за експериментите с животните методи и технологии. Обучение на студенти.
5. Проект-кампания за екзотични животни
6. По-дейно включване в областта по хуманно отношение към селскостопанските животни и най-вече по време на транспорт.
7. Търсене на нови проекти, финансирани от институции, за да могат да се реализират повече дейности.

Благодарим на всички, които работихме през годините заедно и благодарим за доверието, което ни оказахте като Управителен съвет. Въпреки трудностите, темпераментните моменти и често хаотичните усилия, сме признателни на всички, които загърбваха слабостите на всеки един от нас и правеха усилия, за да се постигне целта, която сме си поставили. Имаме много позитивни резултати, а още по-добри ще се случат, вярваме, занапред.

Управителен съвет на сдружение “На ти с природата”:
Кристина Славова, Ина Ахмедова и Светла Цветкова