Какво представлява хуманният продукт? Хуманен продукт е продукт за консумация, добит от животни, отглеждани във високи стандарти за хуманно отношение*

хуманен продукт №1** в България: яйца от кокошки, отглеждани свободно

Хипермаркетите във висока степен определят потребителските навици и пазара на продукти.

В цял свят магазинните мрежи носят социална отговорност към клиентите си и популяризират хуманните продукти, за да бъдем по-здрави и повече в хармония със света около нас.

* 1. стандартите за хуманно отношение към селскостопанските животни са залегнали в наредби на българското законодателство, транспонирани от общото европейско законодателство:

Наредба № 16 от 03.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

Наредба № 4 от 10.02.2000 г. за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт.

Наредба № 25 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки

**
в България единственият продукт, който отговаря на хуманните изисквания към момента са яйцата от кокошки, отглеждани свободно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Листовки и информационни брошури с подкрепата на Хипермаркет BILLA
Листовки и информационни брошури с подкрепата на Елемаг Gorumet
Пазарът на яйца: търсене и очаквания на клиентите на хипермаркетите

с подкрепата на Eurogroup for Animals