Кампания пролет – лято 2011 за популяризиране на регистрацията на домашните кучета

В сътрудничество със СО Район „Средец“ – Столична община

Областна дирекция по безопасност на храните – София

с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v.

Всеки стопанин на куче от Район „Средец”, който регистрира любимеца си в периода на кампанията, получава подарък от отдел „Незаконно строителство и Екология” – удобно портмоне с найлонови торбички, за почистване след кучето по време на разходка. Всеки стопанин, който постави микрочип на кучето си се освобождава от заплащане на общинска данъчна такса през първата година, а който го кастрира се освобождава от такса завинаги.

Защо е важна за нас тази кампания?

– ако искаме да намалее популацията на бездомни кучета, домашните трябва да бъдат регистрирани
– ако искаме да знаем къде живее избягалото домашно куче, то трябва да бъде регистрирано
– ако искаме недобросъвестните собственици да бъдат наказвани, кучетата трябва да бъдат регистрирани.

Какво означава кучето да бъде регистрирано?

1) кучето трябва да има микрочип

2) ветеринарният лекар трябва да е вписал данни за собственика

3) собственикът трябва да декларира кучето си в Общинската данъчна служба (НАП)

4) данните трябва да бъдат съхранявани в електронна система за регистрация на домашните кучета (to BE!), след като стартира. Дотогава, ветеринарният лекар съхранява данните на хартия или в компютъра си.

Полезна информация

Какво представлява микрочипът?
Микрочип или устройство за радио-честотна идентификация представлява високо-технологична система, съдържаща миниатюрен чип, програмиран с уникален идентификационен номер, поставен в стъклена обвивка. Микрочипът е с размери малко по-големи от тези на оризово зърно. Имплантира се чрез безболезнена манипулация подобна на рутинна ваксинация.Тя е напълно безболезнена, безопасна и не съществува никакъв риск за здравето и живота на любимеца Ви. Микрочипът остава в животното до края на живота му и самият той не може да бъде изгубен или уникалният му код променен.

Ползите на трайната идентификация-МИКРОЧИП за Вас и Вашето куче:
• вие сте изряден собственик на куче пред Контролните органи
• застраховани сте от неоснователни жалби
• помагате за решаването на проблема с бездомните кучета в града ни
• ако Вашето кучето се изгуби, чрез чипа то може винаги да Ви бъде върнато
• може да пътувате спокойно и сигурно с Вашето куче в Европа

Първа стъпка за регистрация на кучето: при ветеринарния лекар

Регистрацията на домашно куче се прави въз основата на микрочип номер и данни за собствеността.

Микрочипът се поставя само и единствено от частнопрактикуващ ветеринарен лекар. Лекарят е задължен по Закона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 174) да впише номера на микрочипа в паспорта на кучето и да попълни данни за собственика на хартия или в компютъра си.

Данните са следните, съгласно Образец ЗХОЖ – 124/Утвърден със заповед № РД 11-30/08.03.2011 на изпълнителния директор на БАБХ:

І. Данни за идентификацията
• Идентификационен номер на чип
• Дата на поставяне
• Лице, поставило маркировката

ІІ. Данни за животното:
• Име на животното
• Пол
• Порода
• Цвят
• Рождена дата
• Номер на паспорт
• Дата на издаване на паспорт
• Наличие на кастрация
• Държава, област, община, населено място, адрес

ІІІ. Данни за собствеността на животното:
• Собственик (име, презиме, фамилия)
• Дата на придобиване на животното (дата, месец, година)
• Настойник (при наличие на такъв)
• Дата на настойничество на животното (дата, месец, година

ІV. Данни за местодомуване на животното:
• Държава, област, община, населено място, адрес

V. Извършени ветеринарномедицински мероприятия
• Вид: (ваксинация, обезпаразитяване, други интервенции) и дата
• Медикамент: наименование, партиден номер №, срок на годност
• Извършил манипулацията
• Допълнителна информация

Ветеринарният лекар е регистриран администратор на лични данни.

Такса за притежаване на домашно куче

Ежегодната такса за притежаване на куче варира в различните общини.В Столична община към момента е в размер от 24 лева.

Събраните средства постъпват в бюджета на общината и се изразходват целево (съгласно чл. 175, ал. 3 от ЗВМД) за:

• направа и поддържане на алеи за разходки на кучета
• за кастрация на бездомни кучета и котки
• за издръжка на общински приюти за бездомни животни

Типове кучета, за които не се заплаща такса за притежаване са: кучета-водачи на хора с увреждания, кучета с ловен билет, служебни кучета, кастрирани кучета. (чл. 175, ал. 2)

Варианти да НЕ заплащате, частично или изцяло, такса за притежаване на куче

1) не се заплаща едногодишна такса при поставяне на микрочип.
2) ако кастрирате вашето куче, никога няма да заплащате такса (175, ал. 2 от ЗВМД) и това се записва изрично във Вашата декларация пред Отдел „Местни Данъци и такси”