След поредното запитване, дали не можем да поемем едни изоставени кученца, счетохме за редно да обясним, какво означава “доброволческа организация” и какви задължения имаме като такава.
Сдружение “На Ти с Природата” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. Или, накратко казано, НПО.
Всички членове на сдружението ни са доброволци. Това означава, че всеки от нас работи и има професия, която не е свързана с дейността на сдружението. Това означава, че сме също толкова заети професионално, колкото и всеки от вас. Но сме избрали да отделяме част от свободното си време (и лични средства) за кауза, която считаме за важна.
Към сдружението ни няма хора, които са назначени на трудов договор. Няма хора, които вземат заплата, за да вършат определена работа. Но има доброволци – и членове на сдружението, и доброволно помагащи. Всеки от тях помага когато може и с каквото може. Никой няма задължение да е постоянно на разположение или да извършва постоянно определени дейности. Поради тази причина е възможно в определен момент да не можем да реагираме, както би ни се искало, на даден сигнал или проблем.
Противно на масово разпространените вярвания, организацията ни НЕ се финансира от държава, общини, еврофондове – не разполагаме с никакво постоянно финансиране. Принудени сме да търсим начини да се финансираме сами, защото нещата, които правим, изискват средства. Източници на приходи през последната година за нас са:
– Частни дарители – 98% от тях са от чужбина. Основен и дългогодишен наш дарител, благодарение на когото успяваме периодично да помагаме на животни в беда, е германската организация Tierhilfe Sueden. Приходите от дарения използваме изцяло според волята на дарителите и се отчитаме пред тях.
– Финансиране на дейност по проект, които сме спечелили. По такъв проект направихме На Ти с кучето.
– Кампании и базари. Такава е кампанията ни “Капачки за животните”, като полученото и разходваното по нея може да бъде проследено в публичната група Събирачи на Капачки за животните
– Членски внос и средства, които събираме помежду си – това е основният начин, по който финансираме дейността си: осигуряваме сами средства за пътувания, участие в работни групи, комуникации, съдебни разноски и прочие.
Като организация, регистрирана в обществена полза, имаме задължението да публикуваме годишен отчет за дейността си. Правим го ежегодно. Отчетите са достъпни и в Търговския регистър. Т.е. дейността ни е прозрачна и всеки може да се информира за нея.
Не разполагаме с приют за безстопанствени животни. Нямаме къде да настаняваме такива, за които ни се обаждате – възможностите ни да приберем дадено животно са точно такива, каквито и на всеки от вас. За това не ни се сърдете, когато кажем, че не можем да помогнем. Когато можем, го правим.
Това, което е абсолютен наш приоритет, е създаване и налагане на по-добро и работещо законодателство за защита на животните. Не жалим време и сили, за да допринесем за ефективна и истинска защита на животните (не само кучета и котки – всички животни!) в България.
Не на последно място – организацията ни е отворена за нови членове и доброволци. Имаме нужда от всеки съмишленик, който желае да се обучава (по отношение прилагане на законодателството) и да работи в свободното си време заедно с нас за едно по-добро бъдеще на животните и природата.