ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА
на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата”,
за периода 2009 – 2010 г.,
представен на Редовно Общо Събрание, 20 ноември 2010 г.

Приходи от проекти в лева общо за 2009 и 2010 г.:

• 2598 лв – салдо от кампанията за екзотични животни от 2008, RSPCA
• 10750.17 лв – Compassion in World Farming „Здравето е вкусно”
• 1599 лв- Compassion in World Farming Изследване на транспорта на коне в България до кланици
• 5711 лв – Хуманен продукт в близост до клиента

Общо: 20652.17лв. за двете години

Административни разходи:

• Заплата технически сътрудник 16 месеца по 700 лв – 11200 лв
• Осигуровки технически сътрудник– 1792 лв
• Разходи за счетоводител 2009-2010: 1680 лв
• Такса за членство в Eurogroup for Animals – 244 лв
• Разходи за телефон и интернет: 1125 лв
• Офис разходи – сканиране, офис материали, пощенски разходи – 218.50 лв.
• Изработка на костюми куче и коте: 352 лв
• Наем офис: 2100 (21 месеца по 100 лв) платени от Председателя

Разходи по проекти

„Кулинарен конкурс „Здравето е вкусно” (2009)

• Отпечатване на книжки с рецепти Здравето е вкусно – 2402 лв

Хуманен продукт в близост до клиента (2010)

• Дизайн брошура: 250 лв
• Отпечатване брошура: 912 лв
• Поставки за брошури: 376.40
• Отпечатване на ленти за цена с лого: 156 лв

Фотоконкурси (2009-2010)

• Отпечатване на снимки– 93 лв – 2009
през 2010 отпечатването е заплатено от член на сдружението и част от снимките са продадени срещу 20 лева.

Интернет страница на сдружението (2009/2010)

• Домейни: 142 лв

Общо разходи: 20941.9
Баланс: – 289.73

Кампания „Аз помагам на животните” (2009-октомври 2010)

Приходи:
• От физически лица: 2275.41
• От THS: 7.823,33

Разходи:

• От физически лица: 2259.95
• От THS: 7.873,85

Подробна информация за разходвани средства по животни на страницата на сдружението и в приложения отчет до THS.

Баланс: -33.06

Участия в работни групи, семинари, международно представителство.

• Приходи: 1727.14
• Разходи: 1727.14 – възстановени разходи за самолетни билети и наземен транспорт

Баланс: 0.00 лв

Доброславци (временен дом за бездомни животни)

• Приходи: 13692
• Разходи за храна: 13692 (500 евро месечно)

Баланс: 0.00 лв

За сдружението:
Донка Калчева
Председател на УС

25 октомври 2010 г. София