Приходи и разходи на СДРУЖЕНИЕ - РПЦ-НА ТИ С ПРИРОДАТА 2016 г.				
			
	разходи/приходи	         разходи	приходи
1	гориво	             1175.56	
2	канцеларски материали	     34.74	
3	ветеринарни материали	     378.16	
4	други	             623.82	
5	суха храна и материали	     2882.02	
6	куриерски услуги	     99.15	
7	домейни и хостинг услуги     351.00	
8	ветеринарни услуги	     3102.46	
9	телекомуникационни услуги	 477.30	
10	други	             463.80	
11	други разходи - по протокол	 3340.28	
12	такса обслужване	     329.21	
13	други извънредни разходи	 149.85	
	Общо разходи:	         13407.35	

	Приходи от регламентирана дейност		890.00
	Приходи от дарения		        2230.00
	дарения чужбина		            12769.23
	Извънредни приходи за нестопанска дейнос    257.10
	Други извънредни приходи		    689.93
	Общо приходи:		            16836.26