Това е официалнотозаключение на Европейската дирекция по защита на храните (ЕДЗХ), която публикува дългоочакван доклад върху състоянието на бройлерите през тази седмица. Докладът заключава, че генетичните селекции в интензивното селскостопанско производство, които причиняват изключително бързото развитие на птиците (бележка ред.: за около три седмици пиленце достига размерите на бройлер) нарушават драматично скелета на птицата, причиняват изключително болезнен контактен дерматит, както и храната, която им се предоставя е под нужния минимум за една птица. Сред най-високо негативните фактори за живота на птиците, ЕДЗХ посочват висока гъстота, слаба светлина и влага от отпадъците. Препоръките в доклада са за поставяне на системи за контрол във фермите с интензивно производство на бройлери, наблюдение върху заболяванията на животните, намаляване на тяхната гъстота, „дори и ако това води до намаляване на броя животни за самата индустрия“. Пълен текст на докладите може да прочетете тук.