ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА
на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата”,
за периода 2009 – 2010 г.,
представен на Редовно Общо Събрание, 20 ноември 2010 г.

1. Административно състояние:

В периода 2009 – март 2010 Сдружението разполага със собствен офис, телефон и назначен технически сътрудник. Разходите по поддръжка на офиса – наем – още от 2009 година се заплащат на доброволни начала от Председателя на УС. Разходите за комуникация – интернет и телефон, както и заплата на техническия сътрудник са поемани от текущи проекти. Поради приключване на дългосрочни проекти, от април 2010 Сдружението освободи техническия сътрудник и от юни месец стационарната телефонна линия е закрита. Засега офисът се запазва, като Председателят продължава да заплаща наем за него.

Контактите със сдружението след април 2010 се осъществяват чрез електронната поща, интернет страницата и мобилен телефон за връзка. Не се води статистика за постъпилите писма, запитвания и обаждания, средно те са по 2-3 на ден.

2. Основни дейности на Сдружението:

2.1. Приложение на законодателството и лобиране.

2.1.1. Кампания за изменения и допълнения на Наказателния кодекс (2009 г.):
В началото на 2009 година „На ти с природата” се включи в гражданска акция за промени на Наказателният кодекс на Република България за:
• Включване на наказания за проява на особена жестокост към животните и
• Инкриминиране на организирането на боеве с животни.
Проведена е подписка с локации на 24-25 януари и на 31 – 01 февруари, като събра над 31 000 подписа. Сдружението участва в инициативата с доброволци, както и чрез финансиране на отпечатване листовката на кампанията. Бе приета нормата за наказание със затвор и пробация за организаторите и инициаторите на боеве с животни. Парламентът отхвърли предложението за включване на проявите на особена жестокост към животни в НК.
Искания за инкриминиране на проявите на особена жестокост към животните са подновени през 2010 след случая с осакатяването на кучето Мима. Предложенията за инкриминиране на жестокостта са внесени от страна на Министерство на земеделието и храните. Все още са в Парламентарната комисия към Народното събрание. Сдружението е дало мнение по текста за промени.

2.1.2. Становище по предложение за изменения и допълнения на Закона за лова (2010). През лятото е внесен Законопроект за промяна на статута на кафявата мечка и дивата коза, като и двата вида стават за регулярно ползване. Въпреки реакцията на природозащитната общност, мечката и дивата коза са преминали под управлението на Министерство на земеделието и храните и с променен статут.

2.1.3. Лобиране на ниво Европейско законодателство
2010 – Декларация 26 – за въвеждане на регламенти за стопанисване на домашни животни. Сдружението е изпратило писма до всички европейски депутати. Декларация 26 е отхвърлена, но стартира процес по разработване на регламенти под егидата на Белгийското представителство. Текущ въпрос и към момента. „На ти с природата” спомага чрез мнения по основните текстове, които се дискутират.

2010/2009 – Реакция на Европейското законодателство относно провеждането на експерименти с животни (COM(2008)543), октомври 2009. Изпращане на писма до българските европейски депутати за участие в дискусиите по разработването на Новата Директива. Новата Директива е приета през 2010 година, септември, без да води до особена промяна за състоянието на животните, най-вече за техния брой. Не са ограничени възможностите да се използват многократно едни и същи животни в болезнени процедури, не са забранени експериментите върху примати.

2009 – Лобиране по приемане на забрана за търговия с продукти от тюлени – изпращане на писма до българските европейски депутати, както и участие в медиите. На първо гласуване на забраната нито един български депутат не бе подкрепил търговската забрана. На окончателното гласуване, ситуацията е противоположна. Пълна забрана е приета. През 2010, октомври, трябваше да влезе в сила Забраната за търговия, два дена преди изтичане на отлагателния срок, Канадската страна е внесла молба до Европейския съд в Страсбург за нарушаване на правата на инуитите и Забраната отново е отложена.

2009 – избори за Европейски парламент – Сдружение „На ти с природата” изпрати писма до водещите български партии да включат в платформите си за европейски парламент и позитивна позиция по отношение стандартите на хуманно отношение към животните.

2.1.4. Сигнали до български институции за приложение на националното законодателство по отношение на животните.
За периода 2009- септември 2010 са подадени официално от страна на сдружението 18 писмени сигнала. Отговор по сигналите има на 10% от тях, което прави тяхната ефективност особено ниска. За получаване на официален отговор най-често се е стигало и до повторно запитване от наша страна по телефона.
Сдружението е съдействало за подаването на множество сигнали от страна на граждани и организации, както е извършвало проверки на място с опит проблемът да бъде решен без участието на държавни институции.
27 януари 2009
РВМС – София Зоомагазин с нехуманно държане на животни наложени санкции, изискване за издаване на паспорти на животните
3 февруари 2009 Министерство на държавната администрация, НВМС срещу д-р. Пламен Маруцов за нарушаване на служебни задължения
Препратено до НВМС, не е санкциониран, позволено му е в имот на РВМС да държи ризеншнауцер, който регистрира на свое име.
26 февруари 2009 РВМС – Костинброд отстрел на бездомни кучета в Своге Без отговор
6 март 2009 РВМС – Благоевград изолатор и масово тровене на кучета в Гоце Делчев, среща с Кмета на Гоце Делчев Без отговор
12 март 2009 РВМС – Хасково проверка на Зоопарк „Кенана” Без отговор, но с практическа реакция – преместване на мечката
27 март 2009 РВМС – Варна зоомагазин санкциониран
28 април 2009 РВМС – Благоевград, РИСОВ – Благоевград Зоокът гр. „Мелник” Дълъг процес, животните са конфискувани
28 април 2009 РВМС – София Зоомагазин, Люлин 10, нехуманно държане Без отговор
10 юни 2009 РВМС – София кучета Люлин 1 Без отговор
15 юни 2009 МОСВ Комплекс Литова къща, община Сандански
24 септември 2009 РВМС – София умишлено причиняване на смърт на куче Отговор. Не могат да предприемат нищо.
23 октомври 2009 РВМС София, Столичен инспекторат нехуманно стопанисване на домашни кучета Отговор и от двете инстанции – неоснователна жалба
16 февруари 2010 НВМС, РВМС-Ямбол, ДФ „Земеделие”, Разплащателна Аг „Земеделие”- Ямбол, нехуманно отношение към селскостопански животни – кози и овце Без отговор
1 март 2010 РВМС – Смолян зоокът, комплекс Пампорово, елени Без отговор
10 март 2010 СГП, РВМС-София кучета, Люлин 5 Извършена проверка, сигналът е счетен за неоснователен
22 март 2010 РВМС – Плевен изолатор село Чомаковци, община Червен бряг
Без отговор
6 септември 2010 РВМС – Варна, РИОСВ – Варна, „Златни пясъци” АД Ресторант Кораба, екзотични животни Без отговор

На 04 март 2010, във връзка с отговорите на РВМС относно неспособност да реагират при умишлено убийство на животни, е направена среща между „На ти с природата” и Началник на отдел „Хуманно отношение към животните” в НВМС.
Позиция на НВМС (РВМС): не могат да съставят актове за установяване на нарушения, тъй като не са станали преки свидетели на деянието. Те нямат разследващи функции и не могат да разпитват свидетели.

2.2. Помощ за животни. Проекти. Информационни кампании.

2.2.1. Кампания „Аз помагам на животните” (2009-октомври 2010)

„Аз помагам на животните“ набира средства и помага на пострадали български бездомни животни. Средствата покриват разходи по операции, лечение от излечими болести, ваксинация и обезпаразитяване на животни, на които се търси дом. През 2010 г. скъпоструващи операции на улични кучета и котета се заплащат с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v. През 2009-октомври 2010 – общо 65 животни са били лекувани с помощта на кампанията.

2.2.2. Изследване на транспорта на коне в България до кланици (2009)
През 2009 г. по поръчка на Състрадателно животновъдство, Англия, бе събрана официална статистическа информация и написан доклад за транспорта на коне в България до международни кланици.

2.2.3. Кампания „Спрете продължителния превоз на животни” (2009)

През месец юли Европейска група за животните организира кампания под надслов „Спрете продължителния превоз на животни”. Тя стартира месец преди разглеждане на специална директива за превоза на животни на дълги разстояния, която ще важи за целия Европейски съюз. Целта на кампанията бе да бъде ограничено времето, което прекарват селскостопанските животни при транспортирането им между дълги дестинации. На ти с природата се включи като преведе картичката на български език, изпрати прес-съобщение до медиите, разпространи чрез доброволци по стелажи в заведенията за хранене, ресторанти, пицарии в София от доброволци. Картичката бе отпечатана в Брюксел, като отпечатването е заплатено от Европейска група за животните.

2.2.4. „Кулинарен конкурс „Здравето е вкусно” (2009)

Сдружението организира, с подкрепата на Състрадателно животновъдство, Англия, конкурс за вегетариански рецепти с яйца. Наградите на конкурса бяха предоставени от фирми, чието сътрудничество бе осигурено с помощта на доброволния труд на Краси Калчева. Подкрепа получихме от ресторант-пекарна „Слънце Луна”, Търговска верига Зора – първа награда, микровълнова печка, Брабантия – кош за отпадъци и комплект кутии за съхранение на хранителни продукти, био-козметика – Веледа. С финансовата подкрепа на Състрадателно животновъдство, Англия бе отпечатана книга „Здравето е вкусно”, след доброволния труд на дизайнера Дамян Кирилов. Книгата беше пусната в продажба година по-късно, на 8 октомври 2010, Световния ден на яйцето.

2.2.5. Хуманен продукт в близост до клиента (2010)
През 2010 г. с подкрепата на Европейска група за животните бе създадена брошура, информационни стендове и ценови ленти, поставени чрез подкрепата на хипермаркетите БИЛЛА и Елемаг Гурме, до щандовете за яйца в магазините им. Бяха отпечатани 14 000 листовки и разпространени в 87 хипермаркета. Проектът се осъществи благодарение на доброволческия труд на Донка Калчева, Албена Панчева, Радостина Галитионова, Кристина Славова. Финансирането на проекта покри разходите по заплата на техническия сътрудник, дизайн, отпечатване на листовки, изготвяне на стендове и ценови табели. Проектът стартира на 4 октомври, Световен ден за защита на животните.

2.2.6. Фотоконкурси (2009/2010)
Ежегодното мероприятие на организацията – фотоконкурс на тема, свързана с животните. През 2009 темата бе „Играем заедно”, през 2010 „Ние си приличаме”. Излъчват се ежегодно 12 победители, като снимките влизат в годишния календар на Сдружението. Отпечатването на календара (около 300 лв.) и през двете години е ставало благодарение на лични дарения от страна на членове на сдружението, както и наградите на победителите. През 2010, благодарение на Маги и Ина, беше реализирана изложба и официално награждаване в кафене «The Egg Bar».

2.2.7. Разпространение на книга за хуманно образование (2009/2010)
През 2009 и 2010 благодарение на доброволци в библиотеки и читалища са разпространени 30 книги, подарък за Коледа и Нова година. Книгата е предоставена още 2007 година от InterNiche за безплатно разпространение сред заинтересованите. През годините са предоставени бройки на НВМС, университети по медицина, биология, химия и други.

2.2.8. Преводи от английски език на български език по проблема с кучетата (2009/2010)
Благодарение на много доброволческа работа са преведени над 200 страници текстове за проблема с бездомните кучета. Преводите са публикувани на страницата на Сдружението и на страницата на НВМС, отдел „Хуманно отношение”. Преведени са:
1. „Контрол над бездомните кучета” Практически наръчник за програми по овладяване на популация от бездомни кучета, WSPA, Превод от английски език: Ива Захариева, Ваня Топалска, Ина Генчева, Русана Цветанова, Теодора Тутекова
2. Изучаване на популации от бездомни кучета: методически указания, Преводът е извършен чрез доброволния труд на Анелия Савова и Наталия Узунова.
3. Методи за маркиране на кучета и котки, Преводът съществува благодарение на доброволния труд на множество хора, които подкрепят каузата на животните: Албена Спиър, Анна Ангелова, Деница Аврамова, Димитър Караиванов, Ели Пешева, Есин Халид, Иванка Иванова, Люси Кирилова, Мая Добрева, Русана Цветанова, Стела Петрова, Анелия Савова, Йоланда Мавродинова.
4. „Насоки за създаване и управление на приюти”, издадено от RSPCA International. Превод от английски език: С. Налбантова и Ж. Кунчева.

2.2.9. Интернет страница на сдружението (2009/2010)
Страницата през 2009 и 2010 се поддържа от доброволния труд на няколко човека – основно на Филип от Enigra. Сайтът през двете години беше обект на хакери за два пъти, като това блокира работата му за повече от два месеца. Благодарим на Филип, че ни помогна в тези гадни моменти!
Информация се публикува почти ежедневно. През 2010 чрез подкрепата на Tierhilfe Suden бе създадена и немска версия на сайта. На доброволни начала информацията се превежда на немски и английски език от Аксиния, Ивац, Кристина, Дони и други.

2.2.10. Доброславци (2009/2010)
Благодарение на подкрепата на Швейцарската организация Animal Respect / Tierhilfe-Bulgarien, през 2009 и 2010 г. бяха задомени 27 кучета и 5 котки. Беше осигурена месечна доставка за средно 500 кг. храна за животни, обитаващи Дома за временно настаняване в с. Доброславци.

2.2.11. Комисия по етика към животните, използвани за експериментални цели. (2009/2010)
Събранията на Комисията по етика се осъществяват на няколко месеца веднъж, след като Председателят на Комисията изпрати писмо до членовете. Заявленията за работа с опитни животни не покриват всички учреждения, които провеждат такива опити, което означава, че много малка част от провеждащите опити с животни подават заявления. Самите заявления се разглеждат на място. Има възможност, който иска да отиде предварително да се запознае с тях, но тъй като членовете са не само от София това рядко се случва и практиката е членовете да се запознават със заявленията директно, преди самото гласуване, което значи че на практика няма време, през което може да се направи справка за всеки един случай. На последното заседание през септември 2010 се избра нов председател на Комисията и се взе решение документите да се сканират и предварително да се изпращат до членовете на Комисията, за да има възможност всеки за себе си да направи справка, за да гласува адекватно и обосновано.
Голяма част от Заседанията на Комисията преминаваха във фиктивно присъствие и гласуване, без сериозно да се разглеждат документите. При последните заседания има промяна. След като беше прекратено заплащането на участието в заседанията, голяма част от членовете напуснаха и на тяхно място се появиха хора, мотивирани да участват в Комисията, защото вярват в правилността на работата на такава една Комисия, а не заради заплащането или дивидентите от участието.
Най-честата причина за връщане на заявления е непълен набор от документи, недобре обоснована искана бройка за опитни животни, липса на описание на начина на умъртвяване на опитните животни, когато това се налага или липса на описание на съдбата на опитните животни, когато умъртвяването им не е необходимо.

2.2.11. Участия в работни групи, семинари, международно представителство.

• Брюксел, Еврогрупа за защита на животните, веднъж годишно – събиране за обсъждане на кампании на ниво ЕС – Албена Панчева.
• Комисия по етика към животните, използвани за експериментални цели – Ралица Атанасова
• Семинар “Прилагане на устойчиви практики за решаване на проблема с популацията на безстопанствени кучета в България”, 19-20.10.2010, Министерство на земеделието и храните, Стефка Ракова.
• Съвет по въпроса с бездомните кучета към СО, „Екоравновесие”, – Стефка Ракова

За сдружението:
Донка Калчева
Председател на УС

14 октомври 2010 г. София