ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ – НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2020 год.

 

  1. Административно и имуществено състояние:

Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща и Фейсбук-страница.
Дейността на сдружението се осъществява от членовете и доброволците, на доброволчески начала. В някои случаи се налага ползване на външни услуги срещу заплащане.

  1. Основни дейности на Сдружението:

2.1. Приложение на законодателството и лобиране.


2.1.1.
На 21.01.2020 г. представител на сдружението ни посети Брюксел, за да представят пред Комисията по петициите към Европейския парламент петиция подписана от 18 организации за защита на животните и множество граждани, която алармира за жестокото отношение към кучетата в общинските приюти и липсата на адекватен контролен орган за хуманно отношение към животните в България, при повторното й отваряне. Представянето беше подкрепено от почти всички присъстващи евродепутати и беше взето решение за продължаване на работата по изготвяне на общоевропейско законодателство по отношение на животните-компаньони.

 

2.1.2. Участие в Гражданска инициатива за забрана на отглеждането на животни за добив на ценни кожи: През 2020 година „На ти с природата” продължи участието си в гражданска инициатива за промени на Законодателството на Република България, които да наложат забрана върху отглеждане на норки, лисици, чинчили и др. Животни с цел добив на ценни кожи. Сдружението участва в инициативата с представител в инициативния комитет, и с доброволци.

 

2.1.2. Участие в Европейска гражданска инициатива „Край на епохата на клетките“

 

2.1.3. Сигнали до български институции за приложение на националното законодателство по отношение на животните.
През 2020 г. са подадени официално от страна на сдружението  над 20 писмени сигнала, касаещи хуманното отношение към животните, случаите на жестокост и неизпълнение на законодателството..

По-голямата част от сигналите касаеха липсата на условия и подходящи грижи за животни, както и нерегламентирано развъждане на кучета. С интерес следяхме развитието по сигнали, свързани с нерегистрирани развъдници. По сигналите бяха направени проверки и издадени предписания. Вследствие на подадените сигнали бяха регистрирани 28 домашни животни.
Подадохме и два сигнала за извършване на незаконна сеч.

 

2.1.4. Искане на информация по Закона за достъп до обществена информация:
През 2020 отново използвахме този ефективен инструмент, за да получим информация по следните въпроси: кои служители от системата на МВР изпълняват функцията на зоополицаи на територията на териториалните ПУ; каква дейност е извършена от кметовете на общини Ботевград, Божурище и Елин Пелин по отношение на регистрациите на домашни и кастрации на безстопанствени кучета.

2.2. Помощ за животни. Проекти. Информационни кампании.

2.2.1. Кампания „Да намалим страданието”

Кампанията набира средства и помага на пострадали български бездомни животни, като с приоритет са тези от малки населени места. Средствата покриват разходи по операции, лечение, ваксинация и обезпаразитяване на животни, на които се търси дом. През 2020 г. скъпоструващи операции на улични кучета и котета се заплащат с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v. През 2020 г.   общо 21 животни са получили помощ, благодарение на кампанията, като 13 от тях са успешно задомени..

2.2.2. Участие в кампания за забрана на клетъчното отглеждане на стопански животни на Compassion in World Farming

2.2.3. Кампания „Капачки за животните” събра последните си количества пластмаса и приключи поради невъзможност да осигурим изкупуването й.

2.2.4. Кампания за осигуряване на безплатни кастрации на улични животни в населените места, където няна осигурени такива – продължи, като осигурихме кастрации на 17 женски котки и 2 кучета.

 

2.2.5. Посланник на инициативата Световен ден за защита на животните
Член на УС на сдружението е посланник за България на тази инициатива. По повод Световния ден за защита на животните, сдружението организира празник на открито, в който участваха и приятели от други организации за защита на животните. Акцент поставихме на опознаването на защитените животински видове.

2.2.6. Съвместна работа с Община Ботевград, свързана с овладяване на популацията на безсопанствените кучета
Сдружението участва, на база подписано Споразумение за съвместна дейност с общината, в Консултативен съвет по проблемите, свързани с безстопанствените животни. Бяха препоръчани редица мерки, засилващи контрола върху регистрацията на домашни любимци с оглед превенция на последващото им изоставяне. Оказахме помощ на общината в няколко случая на тежко пострадали безстопанствени животни, поемайки тяхното лечение и последващо задомяване.  Съдействахме при извършване на проверки на сигнали за агресивни кучета.

 

2.2.7. Съвместна работа с Район Средец на Столична община, свързана с обучаване на собствениците на домашни животни по отношение на задълженията им за регистрация на домашни любимци и участие в обществен съвет към районната администрация.

2.2.8. Разпространение на статии и материали за хуманно отношение и ползи от кастрация
Чрез интернет- и Фейсбук страницата на сдружението разпространяваме материали, целящи по-високо ниво на познаване и компетентност по проблемите, свързани с хуманното отношение.

2.2.9. Фейсбук страница на сдружението  и видеоканал
Страницата през 2020 се поддържа с доброволния труд на няколко човека. Информация се публикува ежедневно. Пораждат се дискусии по различни теми, популяризира се дейността на сдружението. Към края на 2020 г. страницата се следи от над 7000 човека.

 

 

2.2.10.  Проект по Програма Европа 2020 на Столична община „На Ти с кучето 2 – Споделени пространства“ – една дискусия за пространствата,  които да се ползват споделено и отговорно от хора с и без домашни любимци. Обучения за добро съвместно съжителство. Заключенията предадохме на Столична община/

 

2.3. Участия в работни групи и становища по законопроекти

Участие в работна група за изработване на Наредба за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета – сдружението участва в работната група, но поради несъгласието ни с начина на създаване на Програмата и невключване в нея на мерки, намаляващи притока на животни към улицата, приключихме участието си в работната група с писмено становище, публикувано на сайта и  Фейсбук-страницата на сдружението.

–  Становище по Законопроект за промяна на Закона за лова и опазване на дивеча, предвиждащ поставяне на отровни примамки, капани и др. нехуманни методи за намаляване на дивите свине. Становището е публикувано на сайта на сдружението.

– Участие в Консултативен съвет по въпроса с бездомните кучета към Община Ботевград

 

За сдружението:
Габриела Пападопова
Председател на УС

18 юни 2021 г.

София