ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ РПЦ – НА ТИ С ПРИРОДАТА ЗА 2018 год.

 

  1. Административно и имуществено състояние:

Сдружението не разполага с движимо и недвижимо имущество. Не ползва офис поради липса на средства за наемане на такъв. Не разполага с телефонен номер. Граждани и институции се свързват с нас чрез електронната ни поща и Фейсбук-страница.
Дейността на сдружението се осъществява от членовете и доброволците, на доброволчески начала. В някои случаи се налага ползване на външни услуги срещу заплащане.

  1. Основни дейности на Сдружението:

2.1. Приложение на законодателството и лобиране.


2.1.1.
На 19.06.2018 г. представители на сдружението ни посетиха Брюксел, за да представят пред Комисията по петициите към Европейския парламент петиция подписана от 18 организации за защита на животните и множество граждани, която алармира за жестокото отношение към кучетата в общинските приюти и липсата на адекватен контролен орган за хуманно отношение към животните в България. Представянето беше подкрепено от почти всички присъстващи евродепутати и беше взето решение за продължаване на работата по изготвяне на общоевропейско законодателство по отношение на животните-компаньони.

 

2.1.2. Участие в Гражданска инициатива за забрана на отглеждането на животни за добив на ценни кожи: През 2018 година „На ти с природата” продължи участието си в гражданска инициатива за промени на Законодателството на Република България, които да наложат забрана върху отглеждане на норки, лисици, чинчили и др. Животни с цел добив на ценни кожи. Сдружението участва в инициативата с представител в инициативния комитет, и с доброволци.

2.1.3. Сигнали до български институции за приложение на националното законодателство по отношение на животните.
През 2018 г. са подадени официално от страна на сдружението  18 писмени сигнала, касаещи хуманното отношение към животните, случаите на жестокост и неизпълнение на законодателството..

По традиция, по-голямата част от сигналите касаеха липсата на условия и подходящи грижи за животни в приюти. По сигналите бяха направени проверки и издадени предписания.

Сигнализирахме БАБХ и МОСВ за лоши условия в зоопаркове и липса на лицензи на голяма част от тях. Не последваха адекватни действия от двете институции, а отговорите, които получихме, бяха формални. По този въпрос ще продължим действията си и през 2019.

Сигнали подадохме и срещу нехуманно отношение при продажба на животни в зоомагазин. От подаване на сигнала като спешен, до осъществяване на проверката мина почти месец и съществени нарушения не бяха установено от контролния орган (БАБХ).

Прокуратурата в Кърджали ни отказа поискана от нас информация по прекратена преписка по наш сигнал за убийство на куче в местния приют, под предтекст, че не сме в кръга на заинтересованите лица по разглеждания случай.

Отказ да разследва груби нарушения в разградския зоопарк, свързан със смъртта на новородено лъвче, увреждане на други две и осакатяване от липса на грижи на възрастен лъв, получихме и от Разградската прокуратура.
Сигнализирахме Министър-председателя за прекомерни действия от страна на и.д. на БАБХ по повод недоказана епидемия от чума по дребните преживни животни, когато в Странджа бяха изжити хиляди здрави животни и поискахме оставката на Дамян Илиев. Към нас се присъединиха над 50 НПО и много граждани. Отговор не последва.

 

2.1.4. Искане на информация по Закона за достъп до обществена информация:
През 2018 отново използвахме този ефективен инструмент, за да получим информация по следните въпроси: кои зоопаркове на територията на страната работят без лиценз; кои служители от системата на МВР изпълняват функцията на зоополицаи на територията на определени РПУ.

2.2. Помощ за животни. Проекти. Информационни кампании.

2.2.1. Кампания „Да намалим страданието”

Кампанията набира средства и помага на пострадали български бездомни животни, като с приоритет са тези от малки населени места. Средствата покриват разходи по операции, лечение, ваксинация и обезпаразитяване на животни, на които се търси дом. През 2018 г. скъпоструващи операции на улични кучета и котета се заплащат с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v. През 2017 г.   общо 22 животни са получили помощ, благодарение на кампанията, като 12 от тях са успешно задомени..

2.2.2. Участие в кампания за забрана на клетъчното отглеждане на стопански животни на Compassion in World Farming През 2018 сдружението популяризира кампанията и у нас, чрез публикации на страниците си.

2.2.3. Кампания „Капачки за животните” Продължихме тази кампания в София и Ботевград, която цели да „спести“ на природата излишна пластмаса, като я предаваме за рециклиране. Парите от предаденото се насочват към 2 други кампании на сдружението – „Да намалим страданието“ и „Кастрации на улични животни“

2.2.4. Кампания за осигуряване на безплатни кастрации на улични животни в населените места, където няна осигурени такива – Тъй като кастрациите на бездомни животни са приоритет, през 2018 г. успяхме благодарение на дарители и доброволци да осигурим 24 кастрации на улични животни. Поставихме допълнително условие, да бъде получена добра цена за кастрацията от местна ветеринарна клиника и животното да е женско.

 

2.2.5. Посланник на инициативата Световен ден за защита на животните
Член на УС на сдружението е посланник за България на тази инициатива. По повод Световния ден за защита на животните, сдружението проведе срещи с ученици от гр. Ботевград, с които дискутирахме теми, свързани с хуманното отношение към стопански животни..

2.2.6. Съвместна работа с Община Ботевград, свързана с овладяване на популацията на безсопанствените кучета
Сдружението участва, на база подписано Споразумение за съвместна дейност с общината, в Консултативен съвет по проблемите, свързани с безстопанствените животни, който заседаваше няколко пъти през 2018. Бяха препоръчани редица мерки, засилващи контрола върху регистрацията на домашни любимци с оглед превенция на последващото им изоставяне. .

 

2.2.7. Съвместна работа с Район Средец на Столична община, свързана с обучаване на собствениците на домашни животни по отношение на задълженията им за регистрация на домашни любимци и участие в обществен съвет към районната администрация.

2.2.8. Разпространение на статии и материали за хуманно отношение и ползи от кастрация
Чрез интернет- и Фейсбук страницата на сдружението разпространяваме материали, целящи по-високо ниво на познаване и компетентност по проблемите, свързани с хуманното отношение.

2.2.9. Фейсбук страница на сдружението
Страницата през 2018 се поддържа с доброволния труд на няколко човека. Информация се публикува ежедневно. Пораждат се дискусии по различни теми, популяризира се дейността на сдружението. Към края на 2018 г. страницата се следи от над 5000 човека..

 

2.2.10.  Участия в работни групи

  • Наредба №2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености.
    • Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета
  • Консултативен съвет по въпроса с бездомните кучета към Община Ботевград

 

За сдружението:
Габриела Пападопова
Председател на УС

18 юни 2018 г. София