През 2014 година:

1. Участвахме в обществено обсъждане на нов Наказателен кодекс, организирано от Министерство на правосъдието – необходими ли са промени в частите, свързани с престъпления срещу животни и какви. Представили сме становище, с което допринесохме да не бъдат намалявани наказанията за престъпления срещу животни.

2. Продължи участието ни в програма „Студентски практики“. Като стажанти при нас бяха нови млади и симпатични хора от водещи учебни заведения. С тяхна помощ изработихме прекрасни информационни брошурки “Go Green”, които учат хората на малки стъпки, даващи принос към опазването на природата. Други пък написаха интересни статии и анализи за нашия сайт и Фейсбук-страница.

3. Отпечатахме и разпространихме чрез доброволци в няколко населени места информационни плакати „Насилието над животни е престъпление“.

4. Участвахме в „Етикетирането има значение“ – партньорски проект на „Compassion in World Farming“, „Английско кралско дружество за защита на животните от жестокост” (RSPCA), „Soil Association“ и „World Animal Protection“.

5. Помогнахме на хора и животни в пострадалата от жестоко наводнение Мизия.

6. Кампанията „Да намалим страданието“ с подкрепата на Tierhilfe Sueden през 2014 г. успя да помогне за лечението (основно – операции) на 18 животни, 14 от които след това намериха постоянни домове. Кампанията осигури ваксини за 23 кучета и котки и храна за 4 кучета в приемни домове.

7. Стартирахме кастрационна кампания за бездомните животни в с. Пудрия, Врачанско. Там през 2014 бяха кастрирани 8 женски кучета.

8. Подадохме редица жалби и сигнали до държавни институции. Помогнахме и на доста граждани да направят същото. Участвахме в проверки, заедно с инспектори от БАБХ, свързани с подадени от нас сигнали за нехуманно отношение към животни в приюти. Подадохме и получихме отговори на над 10 запитвания по ЗДОИ.

9. Обявихме фотоконкурс на тема „Децата на животните“ и издадохме благотворителен календар с най-добрите снимки от него.

10. Участвахме в интервюта и телевизионни и радио- предавания, които популяризират хуманното отношение към животните, както и такива, разясняващи задълженията на институциите и правата на гражданите, свързани със Закона за защита на животните.

11. Създадохме Фейсбук-група на членовете и доброволците към сдружението, която да направи комуникацията по-лесна и да даде възможност за бърза реакция при нужда.