През 2008 година сдружение „На ти с природата” осъществи два проекта с международно финансиране. Сдружението инициира две доброволчески акции и се включи в множество информационни кампании, законодателно лобиране, съдейства на граждани чрез множество сигнали до институции.

През 2008 година Сдружението публикува книжно издание. Представители на организацията взеха участие в 5 международни форума по хуманно отношение към животните.

Законодателно лобиране:

Закон за защита на животните: През 2008 година бе приет Законът за защита на животните. Организацията ни работи в тази посока повече от 6 години. В края на годината експерт към организацията публикува помагало по приложение на Закона.

Промени в Закон за етажната собственост: членове на организацията се включиха в кампания срещу редакция на Закона;

Граждански мониторинг и сигнали: постъпили 41 сигнала сигнала за нехуманно отношение към животни. Най-голям процент от сигналите са свързани с бездомни животни и неспазване на принципите на закона в бившите общински изолатори за бездомни животни. Голяма част от гражданските жалби касаят и случаи на жестоко третиране на домашни любимци или свидетелства за малтретиране и убийство на дворни животни. Около 10% от сигналите касаят животни, държани в зоомагазини, които не се гледат най-често в тесни помещения и аквариуми. Чести оплаквания постъпват и от туристи-чужденци, както и от възмутени плажуващи, които наблюдават по морето ни все още съществуващата, макар и забранена, практика на ползване на маймунки и други екзотични видове за атракция.

Кампания за набиране на средства за животно в беда: кампанията стартира на 7 септември и бе провеждана 6 пъти, в Южния парк. Кампанията бе подкрепена от dogbg.net
Кампанията „Аз помагам на животните” набра за периода септември 2008-април 2009 – 914,15 лв., като помогна на 34 животни в беда чрез лечение, ваксини, обезпаразитяване и операции.

Финансирани проекти:

Проект „Бъди наясно”, финансиран от Английско кралско дружество за защита на животните от жестокост – резултат – разпространение в цялата страна на 8 вида брошури и exoticus.org

Проект „Хуманният магазин във вашия квартал”, съ-финансиран от Еврогрупа за животните – отпечатване на книжка за оцветяване, стикери за врати, провеждане на промоции в хипермаркети.

Участия в международни събития и конференции:

Албена Панчева – Dogs Trust, Италия
Донка Калчева – CIWF, Англия
Кристина Славова – Eurogroup, Белгия
Магда Пенцова – WTO and AW, София, Европейска комисия
Донка Калчева и Магда Пенцова – АГРА, международен панаир, Пловдив, щанд – хуманно отношение към селскостопанските животни.

Пълен финансов отчет се съдържа в годишното приключване, което се подготвя от счетоводителя на сдружението – Мая Петрова