Отчетът е представен на Редовно Общо Събрание, 22 юли 2011 г.

1. Административно състояние:

В периода 2011 – март 2012 Сдружението не разполага със собствен офис и телефон.

Контактите със сдружението след април 2010 се осъществяват чрез електронната поща, интернет страницата www.iwns.org и мобилен телефон за връзка. Не се води статистика за постъпилите писма, запитвания и обаждания, средно те са по 2-3 на ден. Мобилният телефон е закрит в началото на 2012 г.
Сдружението се отказа от членство в Еврогрупа за защита на животните в средата на 2011 година, след като не успя да сформира екип, който да работи по туининг проект с шведска природозащитна организация. Идеята на проекта беше подкрепа за развитие на капацитета на На ти с природата чрез обмяна на опит и други.

2. Основни дейности на Сдружението:

2.1. Лобиране
През 2011 година Сдружението осъществи един проект, подкрепен от Тиерхилфе зюден, свързан с популяризация на регистрацията на домашните кучета. В рамките на проекта Кристина Славова участва в работна група по създаването на Наредба за домашните кучета. От резултатите в проекта предложихме тип организация за осъществяването на регистрацията на кучета, който беше приет в Наредбата. През 2012 година същата Наредба падна в Съда. Беше обжалвана от други природозащитни организации във връзка с рестриктивни изисквания за стопанисване на кучета.

Проект „И с моето куче в Европа” бе осъществен на територията на район Средец в София. В него се включиха четирима души от организацията, като беше и нает човек, за да организира част от събитието. Това се наложи, тъй като никой не можа да отдели време. Отчетът на проекта пред Тиерхилфе зюден беше в писмена и устна форма. Оценките на ТХС бяха много положителни и получихме покана за разширяване на проекта. Тъй като никой от сдружението не пожела да работи с него, изпратихме писмо до Немски кастрационен център, Миглена Димитрова, ако има желание да развие проекта, като организацията ни се отказа от права по идеята на проекта. До момента проектът не е продължен.

През 2011 година На ти с природата, съвместно с трима ветеринарни лекари, предложи на ТХС съвместен проект в ромските махали на София за предоставяне на безплатна профилактика, преглед и оценка на здравния статус на ромските коне. Координатор на проекта имаше намерение да бъде Надежда Чиплакова, работеща към ромска организация в Столична община и бивш гледач на кучета към На ти с природата. ТХС подкрепиха напълно проекта, като включително изпратиха част от финансирането (общата стойност на проекта беше 4000 лв, като получихме транш за 2000 лв.) При старта на реализацията на проекта ветеринарните лекари, които включително участваха на среща с ТХС, се отказаха да работят. Така проектът беше стопиран, а получените средства отидоха към кампания „Аз помагам на животните”. Въпреки провала, ТХС имат желание този проект да се реализира, като представителката на немската организация предложи да се включи в среща със Столична община и да лобира за реализиране на проекта.

2.2. Помощ за животни.

Кампания „Аз помагам на животните” (2011-март 2012)

„Аз помагам на животните“ набираше средства и помагаше пострадали на улицата български бездомни животни – блъснати, тровени, стреляни. Средствата покриваха разходи по операции, лечение от излечими болести, ваксинация и обезпаразитяване на животни, на които се търси дом. И през 2011 г. скъпоструващи операции на улични кучета и котета се заплащаха с финансовата подкрепа на Tierhilfe Suden E.v. Месечно постъпваха по 1000 лева за операции, като за периода на кампанията 2011-март 2012 бяха лекувани 37 животни, при средна стойност на операция около 500 лева.

Целият процес по координиране на кампанията – снимки в клиниките, заплащане, включително често и превоз бяха дело на Аксиния Маринова. Поради множество причини през март Аксиния се отказа от координацията на проекта. Неин заместник не бе намерен и проектът е замразен. ТХС изразиха желание да се продължи.

След оценка на ситуацията – липса на ангажираност от страна на членовете на Сдружението към неговите дейности, по предложение на Председателя на Управителния съвет, бе взето решение за свикване на Общо събрание.

3. Състояние на дружеството към юли 2012 г.

Сдружението разполага с една левова сметка и една сметка в евро в Пощенска банка. В левовата сметка сумата е 102 лв, запорирани 75 и в евровата -9.5, със запорирани 75 евро.

През левовата сметка се извършват единствено плащания по трудови договори, като до май 2012 към сдружението се водят два трудови договора, а в момента само един (майчинство).

През 2008 година е направено завещание на дружеството от англичани, срещу гледане на техните животни. Не е ясно дали завещанието все още съществува и следва да се провери, и дарителите уведомят в случай на промяна на ситуацията с дружеството.

Собственост – сдружението няма собственост. Притежава два хоста и домейн на два сайта: http://iwns.org, http://exoticus.org . Платени са до октомври 2012 година. Сумата е около 200 лева. Сайтовете се поддържат безплатно от приятел на сдружението, а публикациите в него се правят от Кристина Славова и Магда Пенцова. Осъвременяване на съдържанието от месеци няма. Членският внос е 1 лв. на месец, като той не се събира от години.

Към юли 2012 година сдружението членува в RSPCA, WSPA, CIWF, InterNICHE.

За сдружението:
Кристина Славова

Председател на УС

11 юли 2011 г. София