Студентите по хуманна медицина в „Медицински университет” в Пловдив са потресени от нехуманното си образование. Представете си: На катедрата, за четирите крайника е вързано зайче, на врата му са закачени датчици, които измерват кръвно налягане и други показатели. На задните му крачета се нанася силен удар с чук за обработка на месо. Краката на животното се чупят и по този начин се измерват параметрите на физиологичните показатели при шок и болка. Този опит се извършва многократно, както всяка година, така и отделно за всяка група студенти. Във всеки опит участва минимум едно животно, което впоследствие се умъртвява. Всичко се прави, за да се онагледят физиологични показатели.

Студент от „Медицински университет” споделя: „Както всеки един човек, занимаващ се с наука и особено медицина, аз съм тврърдо ЗА прогреса в тази област, но не и за сметка на страданието на беззащитни животни. .. Животинките се връзват и се разпъват на кръст по особено жесток начин, след което върху тях се изпълняват ужасно болезнени манипулации. Думите ми не могат да изразят случващото се, повярвайте ми! Никое създание не заслужава да се изтезава по такъв начин. Разбирам, че всичко е в името на науката, но нима не е възможно направата на една единствена манипулация и заснемането й на видео, така че да може да се използва само едно опитно животно? Разлика за студентите на практика не съществува, с изключение, че ще бъдат спестени много мъки на беззащитни животни. Нима живеем в общество, което толерира страданието и изтезанието? Като бъдещ представител на най-хуманната професия, чиято цел е недопускането на страданието, било то човешко или животинско, не мога да се примиря и да бъда равнодушен към случващото се.”

Описаният образователен процес не цели придобиване на специфични умения у студентите, а само отчитане на показатели. За тези неща, отдавна в учебните заведения в множество държави са въведени алтернативни методи, като видеозапис, които се използват многократно и достатъчно ясно демонстрират необходимото знание.

За съжаление, в нито един български университет по медицина не са предприети стъпки за въвеждане на модерни алтернативни методи в образователния процес, които да заменят тестовете с живи животни. По този начин, университетите работят и в нарушение на изричните разпоредби на българското и общоевропейско законодателство, което ясно посочва „Не се разрешава провеждането на опити..ако резултатът може да бъде постигнат с методи, при които не се използват животни” (Наредба 15 от 3 февруари 2006 г., чл. 8, ал. 2).

Сдружение „На ти с природата”, като организация за защита на животните, на 17 ноември сезира за проверка по случая Националната ветеринарномедицинска служба и Министерство на Земеделието и Храните.