Към нас се обърна за съдействие Председателя на Екологично сдружение „Предбалкан“ проф. Андрей Мицулов.
На 15.11. м.г. в село Правешка лъкавица, където се намира базата на сдружение Предбалкан, по професора и неговите кучета е стреляно от местен жител – Христо Христов с прякор Ханса дебелия.
Още на следващия ден посетихме мястото и се уверихме, че наранявания от стрелбата имат две от кучетата. Едното от тях, бебе БОК на възраст 4-5 месеца, е осакатено за цял живот – няма да може да използва едното си задно краче.
Г-н Мицулов е подал жалби в РПУ – Правец и в Районна прокоратура – Ботевград още на 16.11. м.г. Като резултат от тях е образувано досъдебно производство срещу неизвестен (?!) извършител за причиняване на средна телесна повреда (счупената ръка на професора при опита му да защити кучетата). За стрелбата по животните до този момент не се извършва разследване и няма повдигнато обвинение.
Сдружение „На Ти с Природата” подаде жалба до Районна прокоратура – Ботевград срещу лицето Христо Христов за стрелба по животни и осакатяване на едното от тях (чл. 325б от Наказателния кодекс*).
Ще ви държим в течение по развитието на случая.

––––––––
* Чл. 325б. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.