Eurogroup for Animals, заедно със своите членове (сред които и „На Ти с Природата“) и други организации, днес подкрепиха стартирането на Европейската гражданска инициатива (ECI) Европа без кожи (Fur Free Europe) : за една година ще трябва да се съберат един милион подписа, за да се сложи край на производството и употребата на кожа* в Европа.

ECI за Европа без кожи призовава ЕС да забрани отглеждането на животни за кожи* и пускането на пазара на продукти от ферми за кожи*, тъй като те са неетични, опасни и неустойчиви:

Сложните поведенчески нужди на дивите животни не могат да бъдат задоволени във фермите за кожа*: отглеждането им в малки клетки и убиването им единствено или главно заради стойността на козината им също не може да бъде легитимирано за домашни видове.
Фермите за кожи представляват риск за здравето на животните и хората, както беше доказано по време на пандемията от COVID-19, когато стотици ферми за норки бяха засегнати от огнища на коронавирус и нови варианти на вируса бяха предадени от животни на хора.
Отглеждането на кожи има значително въздействие върху околната среда, тъй като обработката и боядисването на кожата* включва използването на токсични химикали. По отношение на замърсяването на земята с токсични метали, производството на кожи е класирано в първите пет индустрии с най-висок интензитет на замърсяване.

То също представлява сериозна заплаха за местното биоразнообразие. Някои отглеждани във ферми видове, като американска норка и енотовидни кучета, които са избягали от фермите за кожи сега се считат за инвазивни чужди видове (IAS), причиняващи значително неблагоприятно въздействие върху европейските местни диви животни.

На заседание на Съвета на Европейския съюз (Земеделие и рибарство) Холандия и Австрия внесоха информационна бележка, подкрепена от Белгия, Германия, Люксембург и Словакия, призовавайки Европейската комисия да забрани отглеждането на животни за кожи*. Призивът за прекратяване на тази индустрия в ЕС въз основа на хуманно отношение към животните, обществено здраве и етични съображения беше подкрепен от общо дванадесет държави-членки по време на разискванията по този документ.

ECI Fur Free Europe е официално регистриран от Европейската комисия на 16/03/2022 и ще работи от 18/05/2022 за една година.
„Имаме безпрецедентна възможност най-накрая да сложим край на тази жестока и ненужна практика. Европейските граждани го искат от дълго време и техните желания започнаха да променят модната система, като много исторически марки се отказаха от кожи с козина. Миналогодишният съвет AGRIFISH доказа, че сега има и политическа воля. Призоваваме обществеността да ни помогне да напишем историята и да забраним козината веднъж завинаги, а европейските институции да подкрепят общественото искане“, коментира Райнеке Хамелеерс (Reineke Hameleers), главен изпълнителен директор на Еврогрупа за животни (Eurogroup for Animals).

Подкрепете инициативата тук и погнете да сложим край на безсмисленото страдание на стотици хиляди животни вЕвропа!

*думата кожи се употребява в контекста на ценни кожи (кожа с космена покривка)

...