За пореден път Столична община чрез нейното предприятие „Екоравновесие” нарушава ЗЗЖ*. И не само това.
След като преди няколко месеца неправителствените организации бяха обвинени, че пречат на работата на ОП ”Екоравновесие”, сега явно пречка се явяват и самите граждани. Защото се ограничава техния достъп до приюта в Сеславци**.
Граждани и доброволци ще се допускат там: „във вторник и четвъртък от 10 до 13 часа и в събота и неделя от 09 до 14 часа. „ През останалото време – не. Въпреки, че чл. 43 от ЗЗЖ гласи:
„Чл. 43. (1) Кметовете и организациите за защита на животните, които стопанисват приюти:

4. осигуряват свободен достъп на гражданите в приюта;
5. създават условия за обществен контрол;

6. осигуряват възможност за връзка с приюта. „
И другите забрани за гражданите и на представителите на НПО**:
„За фотографиране, видеозаснемане и публикуване на информация за приюта се изисква разрешение на кмета на Столична община.
Забранено е фотографирането и видеозаснемането на животни
или обекти, собственост на приюта, както и публикуването на този снимков материал, без изрично писмено съгласие на ОП „Екоравновесие.”

Сигурно ОП „Екоравновесие” има нещо за криене в Сеславци, за да налага тези ограничения. Защото в приютите, стопанисвани от неправителствени организации граждани и доброволци са добре дошли по всяко време.
Ние от сдружение „На ти с природата” изказваме категоричното си несъгласие с ограничаването на свободния достъп на граждани и доброволци в общинския приют в Сеславци, както и на забраната за снимане и публикуване на снимки от там, без изричното разрешение на кмета на СО. Подчертаваме, че последната забрана е пречка за осъществяване на ефективен обществен контрол.
* Години наред в Сеславци бяха извършвани редица нарушения на ЗЗЖ , документирани от граждани и представители на НПО. Във Facebook могат да се намерят редица доказателства под форма на снимков материал и видео – умиращи кучета, оставени дни наред без лекарска грижа, нахвърляни много упоени животни в бус на предприятието и ред други.

** В новите правила за посетителите на Сеславци, подписани от директора на ОП „Екоравновесие” и г-жа Фандъкова