Вече почти месец обществеността е ангажирана с „версия“ за остро заразно заболяване по дребните преживни животни. Употребата на понятието „версия“ е нарочна. БАБХ подхвърля някакви писма, заповеди, становища и прочее странни за
единствената оторизирана за такъв тип проблеми институция у нас. Цял месец тази агенция и Министерство на земеделието и храните буквално жонглират с информация, манипулират факти и създават объркана и абсурдна информационна среда. Директорът на тази агенция има поведение на каубой от треторазреден уестърн, употребявайки
думи като „избихме ги“, „ликвидирахме“, „спасяваме бизнес“….

„На ти с природата“ защитава позицията, че доверието в институциите се гради върху зачитане на гражданските права, свободи и задължения, приети чрез обществения договор, наречен Конституция. Сдружението счита, че институциите, определени от държавното управление по силата на приетата законодателна рамка, са призвани да защитават здравето, живота и интересите на обществото, а не на определена привилегирована група. В този смисъл, когато става дума за ДОКАЗАНО заразно заболяване, което може да застраши здравето и живота на населението, следва да се спазват всички ЗАКОНОВО приети норми с цел защита. Приемаме, че всички предприемани действия следва да бъдат публично аргументирани и обосновани като наложителни.

С действията си БАБХ и МЗХ, в лицето на техните ръководители, не показаха с НИЩО, че първо – има масова епидемия; второ – има опасност от такава; и трето, свързано с първите две – има необходимост от крути мерки. Агенцията и
Министерството демонстрираха как в една европейска държава, член на международни политически, финансови и военни съюзи, може да съществува „държава в държавата“ и тази „държава-агенция“ може да не се съобразява с нито един закон, договор, правило или изискване, при това да бъде подкрепена от министерството да го върши. Даже нещо повече! Въпросната агенция по безопастност на храните буквално застрашава националната сигурност с действията си.

Директорът на БАБХ заяви, че „спасяват бизнес за над 1 млрд. лева“. Сега остава да обяви чий бизнес, защото явно не е българския. Едва ли може да се спаси нечий бизнес като унищожаваш основните му активи и му предлагаш компенсация в 10-тократно по- малък размер. Ще е добре да се обясни аргументирано как точно лишаването от поминък съдейства за развитието на пограничните региони или за развитието на средния и малък бизнес. Наложително е, също така, да се даде адекватно обяснение защо не се спазват регламентирани чрез нормативен акт дейности, свързани с евентуална заплаха от масова епидемия. Не на последно място е изключително важно да се обясни защо и при какви обстоятелства БАБХ предприема действия, които са обосновани само при военно положение!

В доклада на Центъра за оценка на риска по хранителната верига няма нито едно изречение, което да потвърждава опасност от епидемия. Изброени са мерки и препоръки за ограничаване на заболяването, което в крайна сметка се свежда до три стада с по около 150 животни.

„На ти с природата“ счита действията на БАБХ и МЗХ по случая за крайно неприемливи и обезпокоителни.

Сдружението счита действията на БАБХ за незаконосъобразни, проява на своеволие и липса на компетентност и координация с други служби, оторизирани да подпомагат установяването и контрола върху рискови ситуации.

Необходимо е да подчертаем, че като член на ЕС ние сме задължени по силата на споразумения, договори и международна обвързаност от икономически и политически характер, да спазваме всички общи за съюза юридически рамки, конвенции, мерки за сигурност и поети ангажименти. Няма документ от европейска комисия или друг юридически акт, който да одобрява масовото убийство на здрави животни заради недоказани епидемиологични фактори. В този смисъл се изказа и Еврокомисарят за здравеопазването и безопасност на храните Андрюкайтис: евтаназия на заразените животни и изолиране на здравите.

Не само в Закона за защита на животните, но и по силата на ЗВМД, както и от гледна точка на ветеринарно-медицинската етика извършването на евтаназия следва да стане безболезнено за животното и без агонистични последствия. От разпространените видеоматериали е видна проява на непрофесионализъм от страна на ветеринарните
екипи, което води до продължителна агония на животните, придружена с очевидно силна болка. Затова напомняме, че проявата на жестокост е наказуема и според сега действащия НК.

Като граждани на държава, членуваща в ЕС, не можем да се съгласим или да приемем самовластие и проява на арогантност от хора, чиито служебни задължения изискват спазване на местните и европейски законите и тяхното налагане. Уважение и респект към работата на такива институции не се постига с подобна проява на безхаберие, бюрократщина и феодален манталитет. Демонстрациите на „ефективност” чрез силово налагане на определени лични решения водят само до обостряне на обществените конфликти и до трайно уронване престижа на институциите в държавата.