Споразумението беше подписано на 09. 12. 2008 г. от Министъра на земеделието и храните, Валери Цветанов, и Хелмут Дунглер, президент на Международната организация за защита на животните „Четири лапи“. Фондация „Четири лапи“ ще участва при подготовката и изработването на програми и проекти, свързани с всички аспекти на хуманното отношение към животните – селскостопански, лабораторни, в зоопаркове и циркове, както и бездомни животни. В структурата на МЗХ ще бъде създаден и отдел за хуманно отношение към животните.