За Коледа сдружение „На ти с природата” публикува първото книжно издание на Закон за защита на животните, придружен с подробен юридически коментар към него. Коментарът покрива всички аспекти на хуманното отношение към животните, които Законът третира и дава разяснения по отделни казуси. Целта на коледния подарък е да подпомогне отговорните служби и институции за постигането на по-добри резултати и хуманни решения по отношение животните у нас. Законът за защита на животните е нов за страната ни и е в сила от 8 февруари 2008 година.

Организацията изпраща книжното издание като коледен подарък до всички институции и полицейски служби в България, които са свързани със защитата и хуманното отношение към животните и имат контролни функции по закона. Книжките са изпратени до Националната ветеринарномедицинска служба и прилежащите й регионални служби. Така също и до 75 областни и общински кметства в България и 35 служби на Министерството на вътрешните работи.

От началото на годината до сдружението са постъпили от граждани 41 сигнала за нехуманно отношение към животни. Най-голям процент от сигналите са свързани с бездомни животни и неспазване на принципите на закона в бившите общински изолатори за бездомни животни. Голяма част от гражданските жалби касаят и случаи на жестоко третиране на домашни любимци или свидетелства за малтретиране и убийство на дворни животни. Около 10% от сигналите касаят животни, държани в зоомагазини, които не се гледат най-често в тесни помещения и аквариуми. Чести оплаквания постъпват и от туристи-чужденци, както и от възмутени плажуващи, които наблюдават по морето ни все още съществуващата, макар и забранена, практика на ползване на маймунки и други екзотични видове за атракция. Най-фрапиращият сигнал до сдружението през годината е със сигурност случаят с младежа, който изхранва отровните си змии с кучета и котета, като заснема жестоките кадри и ги пуска в интернет.

Сдружението е потърсило съдействие по всички случаи от съответните служби и резултатите показват неотложната нужда за по-голямо запознаване с материята на закона от правоприлагащите органи, както и най-вече сериозната необходимост отделните институции (ветеринарни инспектори и МВР) да работят съвместно.

През 2009 година сдружение „На ти с природата” ще се включи в гражданска инициатива за допълнения в Наказателния кодекс, които да касаят и животните.