относно дейност на общински приют (изолатор) за безстопанствени кучета – гр. Габрово, кв. Милевци, местност Баявски дол

 

Изх. № 18-ЗЗЖ/15122008                 

ДО:
ДИРЕКТОРА НА РВМС,
ОБЩИНА  ГАБРОВО
КОПИЕ ДО:
КМЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

 

 

СИГНАЛ
относно дейност на общински приют (изолатор)  за безстопанствени кучета – гр. Габрово, кв. Милевци, местност Баявски дол.

Уважаеми господин Директор на РВМС – Габрово,

До сдружение „На Ти с Природата” постъпи жалба от страна на граждани, във връзка с неправомерно залавяне на безстопанствени кучета в град Севлиево, извършено от служители, работещи в общински приют за безстопанствени кучета, град Габрово.

На 03.12. 2008 г. е извършена акция за събиране на безстопанствени кучета в град Севлиево. Адресите, от които са били иззети кучетата са: район на Общински пазар, град Севлиево,  Второ основно училище, ул. „П. Р. Славейков” №34, град Севлиево,  а така също и от други райони на града.
На нито едно от кучетата не е поставен нашийник с номер при залавянето, с което се нарушава чл. 42, ал. 5 от ЗЗЖ. Гражданите решават да упражнят правото си по чл. 47 ал. 3 и да поемат кучетата под свой надзор, а част от тях да превърнат и в животни компаньони, по изискванията на чл. 47, ал. 2. При посещението им в приюта, управителят на приюта ги задължава да заплатят за престоя на кучетата по 10 лв. на ден, а така също и за ваксинацията, обезпаразитяването и кастрацията – по 30 лв. на куче, което е в разрез с изричното позоваване на безвъзмездно придобиване на кучетата по ЗЗЖ. Гражданите получават отказ да придобият кучетата по друг ред и да им бъдат върнати по местата, от където са взети.

Във връзка с горното молим да бъде извършена проверка на дейността на приют за бездомни кучета в община Габрово.
Моля, при проверката да бъде обърнато внимание на следните аспекти: образование на управителя на приюта, наличие на ветеринарен лекар, осигурен необходимия брой и вид служители, свободен достъп от страна на граждани, информационна задомителна кампания, наличие на дневник, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, т.4 от ЗЗЖ, където се вписват данните на постъпилите кучета в приюта, както и всички последващи действия, които се извършват спрямо кучетата – места на връщане, брой на задомяване и други.
Проверката следва да се извърши в приюта за бездомни кучета, намиращ се на адрес кв. Милевци, местност Баявски дол, град Габрово.

Моля, съгласно ЗЗЖ, при проверката да вземе участие представителят на „На ти с природата” за град Севлиево ………. Предоставяме телефон за контакт ……….

 

15.12.2008г.                                                                С уважение

 гр. София