Изх. № 3-ЗЗЖ/06032009

ДО
Д-Р М. БАЩАВЕЛОВ
ДИРЕКТОР
РВМС – БЛАГОЕВГРАД
КОПИЕ
ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СИГНАЛ
Относно: дейност на общински приют (изолатор) за безстопанствени кучета – град Гоце Делчев, ул. „Стара планина” № 1 – Полка

Уважаеми господин Директор на РВМС – Благоевград,

На 24. 02. 2009 г. представители на сдружение „На ти с природата” – ……., председател на УС и ……., технически сътрудник, се срещнаха с г-н Валери Сарандев, заместник – кмет на град Гоце Делчев, отговарящ за проблемите на общината с бездомните кучета. Поводът за срещата бе сигнал от граждани и медиини публикации относно следното:

В средата на месец февруари в градинките на град Гоце Делчев е била разхвърляна отрова, в резултат на което има смъртни случаи на поне 6 домашни любимци. При направена аутопсия на едно от кучетата е станало ясно, че отровата е „Каунтер”, която се използва в земеделието за унищожаване на вредителите по корените на растенията. Според публикация в медиите, подобна отрова може да предизвика смъртта и на човек.
По време на срещата г-н Сарандев ни увери, че вероятно това е акт на саморазправа на граждани срещу бездомните кучета.
От средата на 2008 г. в община Гоце Делчев е приета Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, 2008-2011 г. Заловените до момента кучета се настаняват в приют, находящ се на адрес ул. Стара планина” № 1 – полка. Г-н Сарандев ни увери, че към момента на срещата ни в приюта има животни, които са там от поне два месеца. По думите му, за да бъдат кастрирани, заловените кучета се извозват до приюта в Банско, след което се връщат в приюта в Гоце Делчев. Според г-н Сарандев всеки граждан може да посети приюта и да си задоми куче от там.

При опита ни да посетим приюта обаче пазачът ни отказа достъп до мястото, като каза че вътре няма кучета и отдавна не е имало.

Във връзка с горното, молим да бъде извършена проверка на дейността на приют за бездомни кучета в община Гоце Делчев.

Моля, при проверката да бъде обърнато внимание на следното:

1. кой е управител на приюта и има ли висше образование;
2. сключен договор с ветеринарен лекар и присъствието на такъв в приюта;
3. осигурен ли е необходимия брой и вид служители;
4. осигурява ли се свободен достъп на граждани и съществува ли информационна задомителна кампания;
5. наличие на дневник, съгласно изискванията на чл. 44, ал.1, т.4 от ЗЗЖ, където се вписват данните на постъпилите кучета в приюта, както и всички последващи действия, които се извършват спрямо кучетата – места на връщане, брой задомявания и пр.

Проверката следва да се извърши в приюта за бездомни кучета, намиращ се на адрес ул. „Стара планина” № 1 – полка, гр. Гоце Делчев.

Моля, съгласно действащия Закон за защита на животните при проверката да вземе участие нашият представител ….. – телефон за контакт …….

С уважение: ………..,
Председател на УС

06. 03. 2009 г.
гр. София