На сигнал на „На ти с природата“, на 14 октомври 2010 постъпи официално писмо от страна на РИОСВ – Велико Търново за осъществена проверка по случая с видимо болната лъвица от Павликенския зоопарк.

Официално становище на РИОСВ – Велико Търново гласи:

„На 04.10.2010 г. беше извършена проверка на място от експерти на РИОСВ в Зоокът, гр. Павликени, относно изпълнението на условията по лиценза. По време на проверката се установи и това, че в действителност лъвицата е в недобро физическо състояние – с рани по задната част на тялото и на моменти затруднение при движение. Служителите в зоокъта ни информираха, че животното е преглеждано неколкократно от ветеринарни лекари и, че му се прилагат предписаните средства за лечение. Във връзка с това, изискахме да се представи епикриза от лекуващия ветеринарен лекар за окончателното заболяване на животното, според която лъвицата страда от ревматоиден артрит, с настъпили необратими изменения в тазобедрените стави и образуване на декубитални рани в областта на кръстеца от последващото залежаване.

Заключението на ветеринарния лекар е, че заболяването е прогресиращо и неизлечимо. Прилагат се лекарствени средства за кожните рани, както и средства, намаляващи болката.

Протоколът от направената проверка е изпратен в МОСВ, на основание чл. 26, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за Условията и реда за лицензиране на зоологическите градини.“

Благодарим на служителите на РИОСВ – Велико Търново за бързата реакция. По наше мнение, въпреки че болестта е неизлечима, евентуално подобряване на състоянието на клетката на животното, дори и с евтини подръчни средства и внасяне на предмети за разнообразие, може би все пак ще й донесат малко спокойствие.

Разчитаме на проявената добросъвестност на експертите от държавната Регионална инспекция във Велико Търново и се надяваме, че ще продължат да наблюдават състоянието на животното, така че то да преживее дните си с минимум болки и страдания.

Кратко резюме на случая с лъвицата побликуван на 29.09.2010 г.
В интернет страницата на телевизионния канал bTV, в рубриката „Аз, репортерът“ е качен видеозапис на лъвица, обитаваща зоопарка в община Павликени. Кадрите показват потресаващото състояние на лъвицата, която има дълбоки рани по тазобедрените части на тялото и общо затруднено движение. Излишен е коментарът за видимата мизерия на клетката й.

Сдружение „На ти с природата“ ще отправи сигнал до Министерство на околната среда и водител конкретно подструктурата РИОСВ – Велико Търново, институциите, която контролират състоянието на зоопарковете у нас.