Млад бабуин от вида Papio cynocephalus ще бъде конфискуван от бирария в село Еркеч, община Поморие, по официално становище на Министерството на околната среда и водите. На 17 юни 2009 г. след сигнал на сдружение „На ти с природата” и предоставени доказателствени материали от извършена проверка и снимков материал, МОСВ издаде официално писмо до РИОСВ – Бургас, в което се изисква предприемане на принудителни административни мерки и отнемане на бабуина в полза на държавата. Животното трябва да бъде преместено в спасителен център – зоопарк София или зоопарк Варна, където да живее в група със свои събратя.

Това е първата конфискация на диво животно, използвано за туристическа атракция и държано в питейно заведение, която се предприема от страна на държавата у нас. Конфискацията е на основание Закона за защита на животните, и по-специално, чл. 63 и чл. 64. С приемането на закона бе забранено държането на диви животни в увеселителни заведения, барове, дискотеки. Частното стопанисване на примати и диви котки е също под пълна забрана на закона. Подобни животни все още са десетки в България.