Не се бойте от мен, останете…
Аз след миг ще затворя очи
Чувствам как от далечни полета
Е пристигнал- незрим- и мълчи
Тук до моето тяло приседнал
Неизцапан с кръвта ми- сънят
Глъхне вашата песен победна
И стопява се целия свят

-  Вижте, вижте, това са сълзи
Значи жив си, щом плачеш? Умри!

…Водопад, който пълни море:
  Аз съм целият болка и няма
  Вече кой да ме спре

  Аз съм целият рана
               Голяма
  И от нея светът ще умре…

Колко черна е тази клисура
Жив сред кости съм сякаш
Пистолет във кобура:
-  Значи искаше да ни избягаш?
Този път паднах аз
               Умъртвен
От предателски пламък
Впивам нокти в скалата под мен
И гласът ми превръща се
               в камък

Аз умирам Денят е ранен…Светът е ранен!
Умирам…ранен…ден…светът
               си отива със мен

…Бях звяр, а ти беше човек
  И сега от убийство си тежък
  Аз- безжизнен и лек

  Твойте спътници ще ме нарежат:
  Както хищник разкъсва човек

           …

Отвисоко:
        скали
             дефиле

Трима души край труп на животно

Коленичил 
          един го дере

Слънцето ги поглежда
                Самотно:

Скоро всичко след вас ще умре.