Мили приятели,
Ако все още не сте видяли, подписали и разпространили нашата петиция за спиране на жестокостта в българските зоопаркове, ви приканваме да го направите. Това е изключително важно, за да може да накараме държавните институции да се задвижат. Молим, споделете петицията с вашите чуждестранни контакти и помолете за подкрепа.
А това е текста на български:

Обръщаме се към вас с молба да ни съдействате да разгласим бездейтвието на институциите в България спрямо сериозни нарушения, водещи до жестоко и нехуманно отношение към животни в зоопарк в град Разград, България.

Тук излагаме данни за извършвани груби нарушения на Европейското законодателство за защита на животните от страна на държавните институции в Република България.
Ето какви са фактите:
В нарушение на европейските и български закони, Зоопаркът в град Разград не е регистриран като животновъден обект. Това означава, че за контролните органи по здравеопазване и хуманно отношение към животните, в лицето на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) този обект не съществува и не подлежи на контрол.
Същият няма и валиден лиценз, издаден от българския контролен орган, отговарящ за животни в зоопаркове – Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Този обект изобщо не би следвало да съществува, ако контролните органи си бяха вършили работата така, както повеляват законовите разпоредби.
През периода на съществуване без лиценз (3 години), в зоопарка не са извършвани ефективни контролни проверки от страна на БАБХ (контролният орган, призван да прилага действащите Закон за защита на животните (ЗЗЖ) и Закон за ветеринарно-медицинска дейност (ЗВМД)) в България, въпреки подаваните от различни организации за защита на животните сигнали за нарушения на хуманното отношение към животните
Това престъпно бездействие на държавните контролни органи води до поредица от драстични нарушения в зоопарка:
• В зоопарка живеят 3 лъва и 2 лъвици, но условията не отговарят дори на задължителните минимални изисквания на Европейската Директива, заложени и в българското законодателство.
• Тези лъвове са в близка родствена връзка – братя и сестри от предишни поколения. Въпреки това се допуска тяхното безконтролно заплождане. Кръвосмешение в такава директна линия е твърде опасно, но въпреки това е допуснато нееднократно.

• Единият лъв е тежко болен. Това е младият лъв Асен, роден в Разград през 2014 година. Лъвът живее в затворено пространство с приблизителни размери 3х3м и без достъп до дневна светлина и без възможност за движение във външно заграждение. Лъвът е с много тежка форма на рахит, а най-вероятно – и с други заболявания. Вследствие на влагата, липсата на слънчева светлина, лошите условия и липсата на лекарска грижа животното буквално е осакатено. През 2016 лъвът е бил предоставен на друг зоокът, но е върнат от там, след поставяне на диагноза. Тъй като от повече от година, лъвът е диагностициран, а няма данни за провеждане на лечение, Асен е с тежки последици от заболяването и не може да вдига задницата си. Той живее в затвора си, осакатен и на тъмно, ревящ от болки и страх, поради безотговорност и безхаберие. И вместо да му осигури слънчева светлина, витамини и движение, управителят на зоопарка го е затворил в тъмна, тясна и влажна килия.
• Амбулаторията в зоопарка представлява малка тъмна стаичка с маса, няколко рафта на стената, на които има няколко шишенца. Според публичните регистри, няма действаща амбулатория и практикуващ ветеринарен лекар на мястото към настоящия момент. Имало е назначена формално пенсионирана ветеринарна лекарка с отнета правоспособност. На направената проверка не бяха представени доказателства, че е осигурявано ветеринарно обслужване на животните – манупулации, лечения, както и задължителни ваксинации за бяс при животните в България. Липсват всякаква документация за животните и всякаква медицинска документация.
• Повечето животни в зоопарка не са идентифицирани (маркирани), нямат досиета
• Зоопаркът се намира в непосредствена близост от 20 метра от шумен и оживен футболен стадио. Стресът от шума, вярваме, е изключително вреден за животните, и се приема като жестокост.
• Всяка есен, на територията на зоокъта, непосредствено пред клетките на животните, се организира панаир на града със сергии, силна музика и увеселителни сцени.
• На 08.09.2017 по време на ежегодния панаир, на 3 метра от сергиите започва да ражда младата лъвица. В този час няма обслужващ персонал, който да окаже някакво съдействие. Пред погледите на граждани и деца, стресираната от шумния празник лъвица, ражда 3 лъвчета, но ги отблъсква. Мъжкият лъв настъпва 2 от лъвчетата. Едното малко по-късно почива от травмите си. Очевидци сигнализират на управата на Зоопарка за случващото се и се намира начин лъвчетата да бъдат преместени във ветеринарен кабинет, от където по-късно ги поверяват на спасителните грижи на фондация „Дивите Животни“ в София. Едно от двете оцелели лъвчета е с тежки наранявания и може да се храни само със сонда.
Последната случка възмути цялата общественост на България и предизвика вълна от сигнали от граждани и организации, настояващи за незабавни проверки от контролните органи – МОСВ и БАБХ.
От протоколите, направени при проверките на двата независими контролни органа стават ясни драстични нарушения, както и се забелязват големи разминавания в констатациите относно регистрации, вид и брой на животните там. Констатирани са нарушения, но предписанията към зоопарка не са в полза на животните. Никой от контролните органи не е разпоредил осигуряване на ветеринарномедицинска помощ за болния лъв. Никой не е разпоредил осигуряване на квалифициран персонал, обучен на хуманно отношение и отглеждане съобразно нуждите на всяко животно. Единствената санкция, която ще бъде наложена на общината – собственик на зоокъта, е глоба поради липсата на лиценз.
Ние виждаме ярко разграничаване на институциите от проблема, поради невъзможност да се справят с неговото регулиране.
Свидетели сме на липса на професионална компетенция в управата на Зоопарка в полза на нормалните условия за живот и хуманно отношение за лъвовете и останалите животни.
Свидетели сме на неглижиране на здравословния проблем на Асен и неговото евентуално лечение.. Той трябва спешно да бъде изведен от там.
Не виждаме начин да се върнат двете мъжки бебета лъвчета в съществуващите условия на зоопарк Разград.
Призоваваме ви да ни подкрепите и популяризирайки историята на Асен и останалите лъвове, да ни помогнете да намерим възможности за неговото лечение и спасяване.
Популяризирайки фактите около зоопарка в Разград, ние се надяваме да не позволим връщането на двете мъжки лъвчета- бебета в зоопарка.
Усилено търсим контакти с организации, които да помогнат за спасяването на всички лъвове от зоопарка.
Молим за вашето съдействие – да окажем натиск върху отговорните български институции – МОСВ и БАБХ за пълното закриване на зоокъта и извеждане на всички животни от там.
Обезпокоени сме силно от факта, че жестокостта към животните в България се толерира от институциите чрез бездействие и е на път да се превърне в устойчива държавна политика.

Следва призив за подписване на петицията и изпращане на мейли до отговорните институции в България.

Петицията може да видите и подпишете от тук.