Скъпи приятели, сдружение „На Ти с Прородата“ организира петиция, целяща затварянето на общинските приюти- концлагери. За да променим нещо, трябва да бъдем активни. Като една активка в тази сфера организация ви призоваваме да подпишете и разпространите петицията ни. Можете да я намерите тук.
Текстът на петицията гласи следното:

„Уважаеми г-н Борисов,

В последните месеци кметове на общини в цялата страна, с мълчаливото съучастие на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ – контролния орган, призван да прилага действащите Закон за защита на животните (ЗЗЖ) и Закон за ветеринарно-медицинска дейност (ЗВМД)), безогледно погазват и саботират заложените в законодателството мерки за ефикасно решаване на проблема с бездомните кучета.

След като от 2008 г. до сега, същите кметове на общини и БАБХ не предприеха изискваните по закон мерки за:
– задължителна идентификация и регистрация на домашни кучета, както и контрол върху изоставянето им;
– ограничаване на безконтролното развъждане и търговия с животни-компаньони;
– овладяване на популацията на безстопанствени кучета чрез прилагане на единствения законен, хуманен и доказано ефективен метод за ограничаване на популацията на бездомни животни – „Кастрирай и върни“, предписан от Световната здравна организация,
сега наблюдаваме следното:
Вместо кастрация и връщане по места, общинските власти прибират „до живот“ кучета в мизерни и неотговарящи на законовите изисквания общински бази, които наричат „приюти“.
Огромен финансов ресурс от данъците на гражданите безотчетно и безсмислено се излива в бездънната яма на тези съоръжения, където хиляди кучета, натъпкани в мизерни условия, живеят кратко и измират от глад, студ , болести. Само за София през 2014 година за тази дейност са отделени 3,5 милиона лева, а за 2016 са предвидени още милиони – средства, които ще потънат, без реално да спомогнат за решаване на проблема, за който са били предвидени – намаляване на популацията на безстопанствените кучета.

Шокиращите кадри и разказите на очевидци, отразени в многобройни журналистически материали, свидетелстват за садистичните условия в общинските приюти и немислимата мизерия, в която доскоро здрави и социализирани кучета измират от глад, студ, болести и липса на грижи.
Отново, както преди години, обществото ни настръхва от гледките на трупове на животни, умрели заради безхаберие, бездействие и жестоко отношение.
Отново, както преди години, в България се финансират и са недосегаеми за закона концлагери за животни.

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ, НАСТОЯВАМЕ ЗА:

1. Незабавно закриване и реорганизиране на всички общински приюти, които не отговaрят на изискванията на НАРЕДБА № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г., в сила от 17.04.2012 г.; изм. с Решение № 13774 от 2.11.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 43 от 14.05.2013 г.; изм. и доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., в сила от 17.09.2013 г., доп., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.; изм. с Решение № 6686 от 8.06.2015 г. на ВАС на РБ; Решение 12637 от 25.11.2015 г. – бр. 100 от 18.12.2015 г.)

2. Възобновяване на работата на общинските структури за намаляване на популацията на бездомни животни по метода „кастрирай-върни“ и прекратяване на неправомерното прибиране и задържане в приюти на кастрирани и маркирани кучета.

3. Маркиране, регистрация и стриктен контрол на животните-компаньони от страна на общинските структури, за да бъде прекратено захранването на уличната популация.

4. Залагане в Закона за защита на животните на незаобиколими задължения и наказания за общините относно изпълнението на горепосочените мерки.

5. Създаване на специализирана структура за хуманно отношение към животните, която да има координиращи и контролни функции по отношение на структурите на Министерство на земеделието и храните, БАБХ, Министерство на околната среда и МВР, за да бъдат санкционирани нарушителите и да бъдат предотвратявани безсмислените и общественоопасни жестокости, вместо да се прикриват. “

* Част от снимките приложени към петицията са с тежко съдържание!