Организацията за Икономическо сътрудничество и развитие (OECD) е приела нов наръчник за тестване на продукти за кожни реакции, който ще замени напълно силно болезнения тест на Драйз. Тестът на Драйз е прилаган от 40-те години насам върху зайчета и се изразява в това, че всеки един препарат, използван в домакинството, е пробван върху забръсната кожа на гръбчето на животинката. След години протести от страна на природозащитната общност, в края на юли тази година OECD одобрява нова алтернатива и пълен заместител на теста на Драйз. Новият тест е доказано в пъти по-прецизен. Според наръчника за тест за кожни реакции, пробите се извършват върху изкуствени модели от човешка кожа. Създателите на модела използват човешки клетки, станали ненужни по време на операции, и на тяхна основа разработват тройни слоеве тъкан. Експертно мнение в научната разработка са дали и Международния съвет за Защита на животните към OECD, членове, на които са Европейска група за животните.

Източник: Eurogroup for Animals