На 21 септември е подаден писмен отговор от страна на Европейската Комисия на официално запитване на немския евродепутат, Ребека Хармс (Партия на Зелените/ALE), по отношение на еврофондове предназначени за решаване на проблем с бездомните животни в някои новоприсъединили се към Съюза страни.

Комисията заявява, че тъй като няма хармонизирано законодателство по отношение на бездомните животни, съответно този въпрос попада изцяло под отговорностите на отделните Страни-членки. Въпреки това, Комисията подкрепя разработването на наръчници по въпроса, чрез Световната организация по Здраве на животните (OIE). Комисията смята, че този проблем се основава на липсата на сериозно образование по отношение благосъстоянието на домашните любимци и поради тази причина разработва Carodog.eu. На 1-2 октомври в Брюксел ще се проведе и първата Международна конференция върху образование и хуманно отношение към животните.