Декларация 26 трябва да събере подкрепата на Европейските депутати, за да се даде старт на разработване на общи норми, които ще задължат държавите-членки да приемат цялостна стратегия за управление на популацията от кучета (бездомни и домашни). Необходими са подписите на още 84 депутата, за да бъде приета Декларацията и това трябва да се случи до 13 октомври, когато изтича определения от Европейския парламент срок.

Декларация 26 за първи път бе издигната през септември 2010 година, когато успя да събере само 225 подписа и съответно отпадна. През 2011 година Декларацията е подета, този път от страна на голяма група румънски европейски депутати. Ситуацията в Румъния с кучетата, както домашни, така и бездомни е критична. С бездомните животни положението продължава да бъде особено драматична, като страната години наред се лашка между приложение на различни техники – тровене, отстрел, прибиране и убиване, и частична кастрация. Вероятно неспособността да се вземат вътрешни, адекватни мерки, подтикват румънските европейски депутати за търсене на решение на ниво ЕС.

В това отношение, България и българските европейски депутати, подкрепяйки тази Декларация, ще дадат добър пример и демонстрират разбиране и търсене на хуманни и икономически обосновани решения за регулиране на проблема с животните, както пред румънските си колеги, така и пред всички европейски депутати.

За последните години, България направи изключително много в тази област, като Българското народно събрание прие Закон за защита на животните с отделна глава, която регламентира кастрация и връщането по места, обезпаразитяването и ваксинирането на бездомните животни. Неотдавна бяха приети и допълнения в Наказателния кодекс за санкциониране на проявите на жестокост към животните.

Ключов проблем остава за България обаче отговорното стопанисване на домашни кучета и тяхната регистрация. Лошото управление и недобрата организация на властите по този въпрос за съжаление рефлектира и неслучайно последните, за съжаление, трагични инциденти, и с деца, са доказателство за това.

Приемането на общ европейски регламент ще подкрепи въвеждането на обща идентификация на домашните кучета в Европа, реализирането на европейски програми за добро стопанисване и профилактика против бяс, което ще бъде важна мярка и за страната ни.

До момента, Декларация 26 са подкрепили с подписите си българските Евро депутати: Метин Казак, Евгени Кирилов, Надежда Неински, Антонина Първанова и Владимир Уручев.

Днес сдружение „На ти с природата“ изпрати официални писма до 10-те български депутата, които все още не са дали своя подпис с молба да отделят време и за тази важна за страната ни кауза.