По сигнала на сдружение „На ти с природата“, Националната ветеринарномедицинска служба пусна прес информация, че налага глоба на „Медицински универстите“, гр. Пловдив за незаконно извършване на опити с животни за учебни цели. Размерът на глобата е между 500 и 1000 лв. „На ти с природата“ очаква писмен отговор по пълния текст на сигнала до НВМС.

Пълна информация от медиите:akademika.bg