* да се намери подходящ банер и да се добари към кампании (може би)
На 24.03.2018 г. в гр. София, на бул. Мария Луиза 58, бе учредена
_НАЦИОНАЛНА ГРАЖДАНСКА НИЦИАТИВА ЗА ЗАБРАНА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО, УМЪРТВЯВАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА С ЖИВОТНИ С ЦЕЛ ДОБИВ НА ЦЕННИ КОЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ_,
с Инициативен комитет в състав:
д-р Мила Бобадова – ветеринарен лекар и собственик на клиники „Добро Хрумване“;
Диляна Попова – актриса, дизайнер и модел;
д-р Даниела Маринова – ветеринарен лекар,
Габриела Пападопова – председател на сдружение „На Ти с Природата“;
Георги Челебиев – дизайнер и създател на блога Fork Fork Fork;
Любомила Кривошиева – фондация „Дивите животни“;
Петя Алтимирска – председател на сдружение „КАЖИ“.

Практиките, свързани с отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи, носят редица етични и екологични проблеми, както и сериозна вреда за качеството на живота на хората, имащи лошия късмет да живеят в близост до животновъдните обекти за добив на кожи.

От 2013 г. насам, на ръба на закона, на територията на България съществуват ферми, в които се отглеждат и убиват американски норки. В момента официално има три регистрирани такива ферми, като
една от тях е с временно преустановена дейност. Другите две са действащи. В тях над 100 хиляди животни са убити само през миналата година, а капацитетът на фермите непрекъснато се увеличава.

Целта на Гражданската инициатива е да внесе в Народното събрание предложение за промяна в ЗАКОНА ЗА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ и в ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ, за _забрана на отглеждането,
умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи в Република България_.

Националната гражданска инициатива е избрана като средство от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Законът допуска подписи в подкрепа на
предложението да се събират в рамките на три месеца, на територията на цялата страна. Пунктове за подписи ще има в София и почти всички големи градове. Успоредно със събирането на подписи, ще
се провежда и информационна кампания за влиянието на фермите за ценни кожи. След внасяне на подписката, законът изисква в три месечен срок народните представители да разгледат и гласуват
предложението.

Сайт на Гражданската инициатива:
https://ngi.caai.bg/

Facebook страница на Гражданската инициатива: https://web.facebook.com/dobiv.na.cenni.koji/

За контакт: Петя Алтимирска, моб: 0895 76 07 54