Mоето призвание е да помагам на животните. Аз много обичам животните и изпитвам голяма радост, когато мога да помогна на някое нуждаещо се от помощ животинче. Човек може да бъде съпричастен към болката на животинския свят, когато изпита истинска мъка виждайки премазано гълъбче, кученце или пък еленови рога красящи някой кабинет. Тогава човек чува техните предсмъртни писъци, тяхната агония, която са изпитали. В такива моменти човек разбира как с едно действие може да се убие живо същество и разбира, че живота е крехък като стъкло – в един миг живееш, в следващия вече си умрял. Колко мъка има по този свят. Колко много животни биват нарянявани и убивани от хората без причинно, колко биват блъскани от коли. Този свят на научно-технически прогрес пречи на животните да живеят свободно.

Аз непрекъснато се сблъсквам с такава болка. За съжаление понякога съм безпомощна , въпреки огромното ми желание да помогна, защото няма център за спешна помощ с най-модерното оборудване и добри специалисти /такива каквито виждаме в филмите по Discovery и Animal Planet/, няма пълна и добре обяснена литература за болестите по животните и начините по които можем да им помогнем. В такива случаи както се казва най-добре се учи от собствен опит, но най-скъпо излиза. За съжаление с цената на много мъка, която изпитваш от безпомощността си и от загубата на много животни, докато най-накрая разбереш каков им е и как можеш да им помогнеш.

Защита на животните това е да създадем условия за свободно и нормално съществуване на животните съвместно с хората. Да предотвратяваме тяхното нараняване и унищожаване, а когато това е невъзможно да им помогнем, не да ги отминаваме безчувствено. За целта е необходимо да се създаде необходимата нормативна база за защита на животните. Като същевременно е необходимо да има условия за нейното строго спазване и контролиране / а не по улиците да гледаме маймунки и мечки водени вързани по улиците с халка на носа/. От друга страна е необходимо да се възпитава съответното отношение още в детска възраст в семейството и обществото, което да не прави хората безразлични към страдание на животните. Успоредно с това трябва да бъдат създадени съответните институции с компетентни и морални специалисти.

Животните трябва да се защитават, защото както хората, така и другите живи същества се борят за оцеляването си в този свят пълен с жестокост, борба за надмощие, преследване на комерсиални интереси и т.н. Животните имат нужда от защита тъй като хората все повече вредят на природата със своите действия /изсичат горите, предизвикват пожари, замърсяват водата, въздуха и стоят/, придобивки и прищевки. Така те им пречат на свободното съществуване и им се месят в техния собствен свят.

Под защита на животните аз разбирам различни инициативи предприемани от хората с цел оказване съдействие при оцеляването на животните, подобряване на условията при които живеят и защитаване на правото им на живот. Според мен трябва да има некомерсиални организации чиито членове да са доброволци, които да хранят от време на време животните, да им оказват помощ и при необходимост да се включват в акции за тяхното спасяване / напримерпри разливане на петрол в морето, при пожари и т.н./. Според мен също трябва да се дава повече гласност /под формата на публикации, брошури, филми, уеб страници, организиране на семинари/ отностно животните, които са на изчезване, мерките, които могат да се предприемат за тяхната защита, както и същуствуващите организации в които доброволци могат да се включат да помагат на животните кой с каквото може.

Не мога да разбера как може човек като види на пътя си някое беззащитно същество да няма сърце. Вместо да го запази, да посегне на живота му. Ето защо според мен е наложително в България /и не само тук/ да се слагат прегради около пътищата, където се движат коли и други предозни средства с бясна скорост, за да могат да се предпазят животните от блъскане и прегазване. Животните не винаги успяват сами да се пазят. Понякога те са като децата – беззащитни, доверчиви и лекомислени, не са свикнали да се пазят в този свят. Свят, в който хората заедно с новите изобретения и строежи, все повече навлизат и ограничават околната среда, в която те живеят.

Защита на животните може да има, когато хората разберат колко мили същества са животните.Те не мислят зло на никому, освен ако не ги придизвикват и е ужасно да унищожиш живо същество /без да ти пречи/, вместо да му помогнеш да живее. Няма нещо по-лесно от това да убиеш, трудното е да помогнеш на някой да оцелее, да го излекуваш или съхраниш.

Напоследък актуален въпрос стана и проблема с бездомните кучета. Тук в България след като се заловят, се слагат в изолатон и бързо след това биват убивани. Как може да са говори за защита на животните и приемането ни в Европейския съюз щом като тук това е обичайна практика /отнема им се правото да живеят/. Трябва да има хуманно отношение към животните. Ето защо моето мнение е, че трябва да се изгради наистина добре функциониращ приют, в който не като сега да бъдат убивани и да не може от там човек да си върне исканото от него животинче. Трябва да може при добро желание да си вземе от там домашен любимец. Да се следи дали се грижи добре за него в бъдеще. Така ще бъдат защитени правата на кучетата да живеят.

От животните има много какво да научат хората отностно това как да се държат помежду си, как да си помагат, какво да ценят в живота за да бъдат щастливи. Ако се вгледате в животните ще видите техния свят – каква искреност и доброта се излъчва от тях /вижте как едно кученце ви гледа искрено като ядете нещо и иска да му дадете малко да си хапне/, с какво желание и копнеж искат да живеят свободно и да имат правото да отгледат малките си.

Ние живеем в жесток свят, в който много хора не зачитат правото на живот на животните и с лека ръка ги нараняват и убиват. Затова е необходимо да се превъзпитат хората и да бъдат информирани повече за животните, да им се обясни, че и те са живи същества които се борят за уцеляването си. Те са част от този свят. Нека им дадем възможност да създадат свое семейство ида изпитат радостта от него. Всеки може да защитава животните стига да иска. Според мен за да защиим животните трябва всички да участваме активно с действията си за тяхното опазване. Нека всички ние направим нещо за тях.Човек трябва да се научи да живее в хармония с природата, своите желание и копнежи.

Според мен ако хората започнат да обичат и защитават животните всички ние ще станем по-добри и ще живеем в един по-добър свят пълен с любов и разбирателство, а не с насилие, жестокост и тероризъм.

Аз искам да накарам хората да разберат, че вместо да изпитвата омраза и да посягат на животните, могат да изтитват любов към тях, да почувстват щастие и удовлетворение, когато спасят някое животниче и да им се радват като ги гледат как се наслаждават на живота отглеждайки своето поколение.

Нека да бъдем с добри сърца и да не бъдем егоисти, нека защитаваме животните – те са част от природата и света, в който живеем. Нека спрем да ги използваме за научни експерименти, храна и кожи. Не трябва да ги убиваме, нараняваме и да им ограничаваме свободата. Трабвя да ги оставим да си живеят своя собствен живот необезпокоявани от човека. Нека всички помагаме на животните – кой с каквото може. Така заедно ще живеем в хармония в един по-добър свят, в който няма жестокост, а само любов и разбирателство.