В рамките на проект „За животните и хората: разговор с продължение“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от Сдружение „На ти с природата“, в партньорство с Район „Средец“,
проведохме дискусия с работещи „на терен“ в района на София по проблеми, свързани с животни.

В дискусията, освен партньорите по проекта, участваха още представители на Столична община, Столичен общински съвет, Столичен инспекторат, ОП Екоравновесие, еколози на столичните райони Средец, Триадица и Панчарево, Дирекция“Национална система 112″, ГД Национална полиция – сектор „Зоополиция”, Хуманно отношение към животните БАБХ, РИОСВ, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Бяха поканени и представители на Районна прокуратура – София, но те не изпратиха представител.

Като теми, бяха поставени на обсъждане редица въпроси, поставени от граждани и организации в предварително проведено в рамките на месец онлайн-обсъждане и бяха поканени участниците да споделят своята гледна точка и опит.
В рамките на срещата, в конструктивен диалог, успяхме заедно да очертаем редица проблеми и да обсъдим някои предложени решения.
Представителят на сектор „Зоополиция” сподели своите впечатления за начина, по който се работи върху сходни проблеми в Холандия, където е бил на обучение.

Присъстващите се обединиха върху това, че работата им би била значително улеснена, ако:
– Бъде създадена връзка между регистъра на БАБХ и общинските регистри, така че да бъдат улеснени както собствениците на животни-компаньони, така и служителите, извършващи проверки;
– Бъдат създадени екипи за проверка, в които участват представители на инспекторат, БАБХ и полиция, за да могат да бъдат извършвани ефикасни проверки;
– Държавата помогне за осигуряването на специалисти, оборудване и обучение на аварийните и спешни екипи на 112 за по-специфични случаи, свързани с животни (вкл. оси, стършели, стопански животни и т.н.;
– Бъдат създадени достатъчно спасителни центрове за диви животни (голяма част от които са защитени видове), както и места за настаняване и отглеждане на иззети в полза на държавата животни (компаньони, стопански) и бъде осигурено тяхното финансиране. Отбелязана бе и необходимостта от създаване на карантинни центрове.
– Беше предложено и подкрепено от участниците, създаване на единна структура, която да съвместява контролните функции и разследвания, свързани с животни;
– Предложение бе направено и за създаване на единен национален денонощен телефон, на който да се приемат сигнали само за животни.
Беше обсъдена и темата за взаимодействие на институциите с НПО и беше подчертана необходимостта за открит и конструктивен диалог помежду им.

Във видеото по-долу може да чуете как протече обсъждането в първата си част.
За съжаление, технически причини попречиха да запишем цялото събитие, което продължи и след кафе паузата.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика за поверителност и защита на личните данни.
I Accept

Специална благодарност изказваме на всички участници, които с мненията и разказите си допринесоха за изясняване на съществуващите множество проблеми и предложиха идеи за решаване на част от тях.