По повод тиражираната в медиите информация за открити случаи на бруцелоза в приютите за безстопанствени животни в страната, държим да отбележим, че в България няма акредитирана лаборатория за изпитване на бруцелоза при кучетата.

До нас достигна информация, че от БАБХ е издадена заповед за евтаназиране на кучета с положителни проби. Държим да отбележим, че не може на резултати от неакредитирана лаборатория да се базира заповед за евтаназия.

Настояваме, ако информацията отговаря на истината, проби от животните, дали положителните резултати да бъдат изпратени незабавно от БАБХ за потвърждение от акредитирана чуждестранна лаборатория, преди да бъдат евтаназирани животни. В интерес на опазване на здравето на хората и останалите животни – да бъде обявена карантина до изясняване на ситуацията.
Призоваваме медиите и колегите от организациите за защита на животните да направят всичко възможно за разгласяване на тази информация.

Тук може да видите отговора на Агенциата по акредитация.