Длъжността „обществен медиатор“ е създадена след преговори между Софийска община, организациите за защита на животните в София и Студентски съвет на СУ „Климент Охридски“ през 2003 година.

Обществен медиатор в изолатор за кучета – Що е то?

Необходимостта от Обществен медиатор по проблема с бездомните кучета в София бе породена от дългогодишната политика на Столична община по умъртвяване на бездомните животни. Умъртвяването им, извършвано в пълна непрозрачност в строго охраняван изолатор провокираше чувствителността на хората и основателните им опасения, че кучетата се убиват с жестокост без да получават храна и вода.

През май 2003 година представители на Студентски съвет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“предлагат на кмета на София да започнат мониторинг над дейността на изолатора и по този начин да я направят достояние на гражданските организации и заинтересованите граждани.
Първият медиатор влиза в изолатора на 2 юни 2003 г. от този момент нататък човекът, който изпълнява тази функция се сменя на една или две седмици. Обществени медиатори до момента са били студенти по ветеринарна медицина, биология, психология, френска филология, археология, публична администрация, туризъм и ориентиране, икономика, международни отношения…

„Общественият медиатор“ е изцяло независим от Предприятието, което управлява изолатора, и е излъчен от Студентския съвет на Софийски Университет. Той наблюдава всеки работен ден дейността в изолатора за бездомни кучета – присъства при докарването, „гледането“, кастрирането преди осиновяване, евтаназирането на животните и води своя описателна тетрадка. Той води записки за характерните черти на заловените кучета, мястото, където са хванати, датата на пристигане и умъртвяване. С данните, с които разполага и личните си наблюдения той е в помощ на осиновителите, които посещават изолатора и на хората, които търсят загубено куче.

Общественият медиатор има право да дава мнение относно действията на служителите на изолатора и да настоява за спазването на закона, но статутът му на наблюдател не му дава възможност да възспре неправилните ,според него, актове.

В края на всяка седмица Общественият медиатор пише доклад за пребиваването си в изолатора. Докладът се предоставя на директора на изолатора с препоръка да отстрани забелязаните нередности спрямо спазването на закона и отношението към животните. Копие от доклада се предоставя на неправителствените организации за защита на животните, като информацията от него се дава на всеки, който иска да знае какво се случва в още труднодостъпния изолатор за кучета.

Телефонът за връзка с човека, който изпълнява функцията на медиатор, е постоянен: 0885 145 688

Марта Георгиева,

Координатор на мониторинга

Студентски съвет на СУ“Климент Охридски“

0884 230 737 – един телефонен номер за връзка с обществения медиатор

Общественият медиатор, представител на Студентски съвет на СУ „Климент Охридски“, който ежедневно наблюдава работата на служителите на „Екоравновесие“ в изолатора за безстопанствени кучета в Лозенец вече има един телефонен номер за връзка – 0884 230 737.

Ако искате да осиновите куче от изолатора в София или вашето куче е изчезнало и смятате, че може да е прибрано от общинските ловци, можете да получите подробна и надеждна информация на този номер.

Длъжността „обществен медиатор“ беше създадена след преговори между Софийска община, организациите за защита на животните в София и Студентски съвет на СУ „Климент Охридски“ през 2003 година.

Общественият медиатор е независима от предприятието длъжност: това са студенти, които доброволно наблюдават и описват работата на служителите, както и ежеседмично изпращат доклад за техните наблюдения до Директора на предприятието. В докладите се описват както нарушенията, така и препоръките за подобряване на отношението на служителите към кучетата и гражданите. Общественият медиатор присъства постоянно в изолатора на столичното предприятие за безстопанствени кучета „Екоравновесие“, наблюдава за спазването на правилата за хуманно отношение към животните, води свои описателни тетрадки, както и подкрепя програма по осиновяване на кучетата. Студентите, изпълняващи длъжността, се сменят на всеки две седмици.

Какво е обществен медиатор в столичния изолатор за кучета, можете да разберете на теория лесно.

Зад теорията, стоят човеци, които не просто са посредници между хора и организации, което е само по себе си много трудна задача. Да бъдеш Медиатор означава да наблюдаваш тъжните съдби на бездомните животни.

Всяка седмица в изолатора само в София се умъртвяват чрез евтаназия близо 300 кучета.

Общественият медиатор стои в изолатора, за да знаем, че смъртта на животните там не е мъчителна, а се извършва под упойка от ветеринарен лекар.

Малкото радост на това да бъдеш Медиатор е когато помогнеш за 14 дена някое куче да намери стопанин.

Симона
Симона
Oбразование: Бакалавър по „Археология“, СУ „Св.Климент Охридски“
Хоби: разкопки, история, море
Алина
Алина
Oбразование: студент по журналистика, СУ „Св.Климент Охридски“
Хоби: фотография, планини
Христо
Христо
Oбразование: студент по икономика
Хоби: вегетарианство, каузата на животните
Росен
Росен
Oбразование: образование: студент, МГУ
Хоби: колело, хек, музика
Сава
Сава
Oбразование: студент по „Международни отношения“, СУ „Св. Климент Охридски
Хоби: рок, книги, театър, електронни игри
Радослав
Радослав
Oбразование: „Електроенергетика и електрообзавеждане“, МГУ
Хоби: филателия, футбол
Явор
Явор
Oбразование: „Ориентиране“, НСА
Хоби: театър, кино
Валя
Валя
Oбразование: психолог
Хоби: обичам да чета и да пътувам
Деси
Деси