„НА ТИ С КУЧЕТО 2 – СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА“ е своеобразно продължение на предишния ни проект – „НА ТИ С КУЧЕТО“ – ПО ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ, който недвусмислено показа нуждата от подобни проекти и ползите за гражданите от тях.
Настоящия проект цели създаване на споделени пространства за обучение и забавление на кучета и хора; подобряващи качеството на живот на две групи столичани – тези с кучета, и тези, които ги обичат, но нямат домашен любимец.

Споделените пространства са места, където свободно могат да общуват в паркова среда хора и кучета, спазвайки определени правила за безопасност. Такива пространства естествено са се формирали на много места в града, а нашата идея е да ги утвърдим като такива и да работим за толерантност, приемане и съобразяване на хора с кучета и хора без кучета едни с други. Особено внимание сме предвидили на правилата за безопасност и за добро общуване на деца и кучета, които смятаме да поставим на определени за целта места, във вид на табели.

Предвиждаме мерки за подобряване на градската среда. Насочили сме се към пространства, които и към момента се ползват от хора с кучета и хора без кучета – поляната срещу конната база в Борисовата градина; пространството около кучешката градинка в Княжеската градина; поляната под Братската могила и др. Дейността включва: почистване, боядисване на пейки и кошчета; премахване на опасни предмети, които биха могли да наранят деца и животни; обозначаване на мястото с табела. Целта е мястото да стане приятно и безопасно, като постепенно се увеличи и броя на посетителите, които отговорно го ползват. Разбира се, за целта е необходимо получаване на разрешение за извършване на проектните дейности отсъответните дирекции на СО, за което сме подали своевременно заявление. Очакваме решението на дирекция „Зелена система“, за да можем да обявим дати за доброволческо обновяване на пространствата.

Според сдружение „На ти с природата“ съществуват основни пропуски в знанията на голяма част от гражданите по отношение на отговорното междувидово съжителство човек – куче в градска среда. Липсва достатъчна информираност за правата и задълженията на гражданите, отглеждащи домашни любимци, в това число – и задължения към обществото и града. В тази връзка сме предвидили провеждане на семинари, насочени към основни, важни за стопаните принципи, на които те трябва да се научат, за да разбират своите и другите кучета в града.

Семинарите ще бъдат проведени на живо и излъчени във специален, създаден по проекта, видеоканал. Датите ще обявим на Фейсбук-страницата на проекта.
– Семинар 1: „Отговорни стопани“ – всичко, което трябва да прави стопанина, за да има здраво, послушно и безконфликтно куче
– Семинар 2 „Кучето в града – безопасност, общуване, обучение, Ние и околните: правила за добро съжителство – Особенно внимание отделяме на темата за общуването с деца и дистанцията като инструмент за безопасно общуване.
– Заключително събитие на тема „С куче или без – ние сме тук“, в което ще обобщим постигнатото по проекта и ще отпразнуваме заедно Световния ден на животните.
На страницата на проекта във Фейсбук ще обявим и забавен тематичен фотоконкурс, в който вие ще изберете, а ние ще наградим победителите.

Проект „Споделени пространства – На Ти с кучето 2“, се изпълнява от сдружение „На Ти с Природата“ в партньорство с Район Средец на Столична община, с финансовата подкрепа на Програма Европа 2020 на Столична община