Free range Chicken farm , near Bristol.
© Paul Box (reportdigital.co.uk)
Tel: 01789-262151/07831-121483 info@reportdigital.co.uk

Основната цел на проекта е да информира българския потребител, че освен конвенционалното отглеждане на птици-носачки в кафези има и алтернативи системи – отглеждане в хамбари със скаров под, така нар. подово и свободно отглеждане със значително по-добри стандарти за хуманно отглеждане в тях.

Това събитие е част от проекта ”Повишаване на обществената загриженост относно консумацията и производство на яйца в България”, който се реализира от организация за защита на животните “На ти с Природата”, като част от по мащабна европейска кампания на на Eurogroup for animals (организация за защита на животните към Европейския парламент).

Около 70% от кокошките в България се отглеждат в кафези (необогатени клетки). В тях птиците са наредени една върху друга, осакатяват се, чупят си костите и крилата. Тези кафези са направени от телена мрежа, включително подовете, които са под наклон. Здравословните проблеми, възникаващи от държането на птици в кафез, включват стереотипно поведение, лошо покритие от перушина и слабост на костите, причинена от невъзможност да се движат нормално.Чупливостта на костите е често срещано явление. До 30% от птиците си чупят костите преди да дойде времето да бъдат заколени. Много от тях имат язви по краката и дълги нокти, които се заклещват и откъсват в телената мрежа на пода на кафеза. Друг проблем е подрязването на човката, за да се предотврати жестокото кълване на перушина, когато птиците се държат в тясно пространство. Процедурата причинява болка, която продължава и след операцията.

Клетъчното отглеждане отдавна е определено от ЕС като нехуманно. Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели гласи: “свободата на движение на едно животно, имайки предвид вида му и в съответствие с установения опит и научни познания, да не се ограничава, така че да не му се причиняват ненужни страдания и вреди”… Клаузите на Конвенцията насърчават отказа от конвенционалния кафез и насърчават развиването на алтернативните системи за отглеждане.

Като член на ЕС България ратифицира общоевропейското законодателство, включително Директива 1999/74/EC от 19.07.1999 която определя минимални изисквания за защита на кокошките носачки. Директивата предвижда изтегляне от употреба на конвенционалните неуголемени клетки във всички държави членки на ЕС до 1.01.2012 г. А след 1.01.2003 всички нови производители трябва да въведат обогатените (уголемени) клетки.

В хамбарните системи птиците са оградени вътре, но имат достъп до прът или подова настилка. Европейската комисия за развитието в консумацията, миенето и маркировката на яйца гласи, че «…кокошките трябва да имат достатъчно пространство да пляскат с крила и придвижване без опасност да бъдат нападнати от други птици, прът, материал, който да ровят и в чиято прах да се къпят и кутия за гнездене в която да снасят яйца..» Свободните зони е другата алтернативна система. Те осигуряват пръти и кутии за гнездене, както и свободен дневен достъп до отворено пространство.

Съюзът на птицепроизводителите в България докладва, че в края на 2006г. количеството яйца от кокошките отглеждани подово и на открито се равнява на 30% от общото производство на яйца. За да запазят бизнеса си останалите 60% от производителите трябва да махнат неуголемените клетки и да отглеждат птиците си съгласно новите изисквания.

Според годишния доклад на Съюза на птицепроизводителите консумацията на яйца се е увеличила с 16% през 2006 г. Още по-висок ръст се очаква в бъдеще. По високото пазарно търсене създава предпоставки не само за диференциация на пазара на яйца, но и възможности да се повиши обществената загриженост относно източниците на яйца и благосъстоянието на селскостопанските животни като цяло.

Подовото и свободното отглеждане не са познати на потребителите. По този начин те не правят информиран избор при купуването на яйца, даже и да имат положително отношение към хуманното отглеждане на животни.

Често информацията, която е върху етикетите на яйца подвежда потребителя. Наредба № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация изисква на етикета да се указва начина на отглеждане: “яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”, ”полуинтензивно отглеждане”, “подово отглеждане с дълбока постеля” или “клетъчно отглеждане”.

Но повечето производители не упоменават начина на отглеждане, а слагат надписите “ранобудни кокошки”, “слънчеви кокошки” и т.н. Това е подвеждаща реклама, която не дава необходимата информация на потребителя.

Другото изискване е въвеждането на баркод, който да съдържа информация за начините на отглеждане на птиците-носачки. Според «Общите организации на пазара на ЕС в животновъдството»:…«Върху яйцата от клас А следва да бъде отпечатан код, съдържащ отличителния номер на производителя и определящ метода на отглеждане ( свободен, отглеждане в клетки).»

Българските производители на яйца до последно ще отлагат инвестициите в сектора, защото Законът им го разрешава. Но до 2012 хиляди български кокошки ще живеят наблъскани в клетки, ще чупят костите и крилата си, ще кълват перушината си. За съжаление за българския потребител цената на стоката, а не хуманното отношение към животните е приоритет. Но няколко стотинки отгоре помагат да се спестят страданията на хиляди животни и да се покаже уважение към източниците на хранат ни.

За свободните кокошки и хуманното отношение или защо има смисъл да бъдем хуманни потребители

Когато си купувате яйца, едва ли дори се замисляме за начина, по който се отглеждат всички онези птици, които са ги снесли..Дори не ни минава през ума, че кокошките-носачки прекарват целия си кокоши живот, затворени в метални клетки, натрупани една до друга, без да могат да се движат и единственото, което им остава е да снасят яйца. Те се нараняват, кълват, чупят крилете си и живеят в постоянна болка, докато умрат.
„Но колко струва един кокоши живот“, ще се попитаме ?

Само в България тези птици са милиони, а това са живи същества, които живеят в безсмислено страдание.
Според европейските изисквания, металните клетки трябва да отпаднат до 2012 година. Това означава, че ако нашите производители искат да бъдат конкурентни, а и хуманни, трябва да въведат алтернативните системи на отглеждане на птиците.
Но истината е, че на българските производители никак не им се инвестира в благосъстоянието на животните.

Тогава предлагаме другия вариант, с нашето информирано поведение на потребители, да им покажем, че тези инвестиции си заслужават!

Може и да няма значение за теб какво е яйцето и кокошката, но много по-лесно ще е, ако направим така, че и яйцето и кокошката да са добре.

Направете вашия хуманен избор. Бъдете хуманни потребители.

Как става това?

1. ВЛИЗАТЕ В МАГАЗИНА
2. ЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ
Всички етикети трябва да съдържат информация за начините на отглеждане на кокошките. Етикети от типа “слънчеви кокошки”, „щастливи кокошки“ са БЕЗСМИСЛИЦИ.
трябва да прочетете просто думичките:
“ЯЙЦА ОТ КОКОШКИ, ОТГЛЕЖДАНИ СВОБОДНО“ или „ЯЙЦА ОТ КОКОШКИ, ОТГЛЕЖДАНИ ПОДОВО“.

Тези яйца струват няколко стотинки повече, но така можем да помогнем страданието да се намали.

500 яйца от кокошки, отглеждани свободно

«И те имат нужда от пространство» е мотото, под което на 7. 10. 2007 г. (неделя) от 12.00 ч. в заведението Баба Яга ( зад паметника на Съветската армия) ще се проведе събитие по случай дните за защита на животните.

Идеята на инициативата е да се провокират от една страна – потребителите да купуват така нар. яйца от кокошки отглеждани “подово” и «свободно». И от друга – прозводителите да подобрят условията на отглеждане на своите носачки. В момента в България около 70% от яйцата се произвеждат от кокошки, отглеждани в клетки. В кафезите птиците стоят една върху друга, осакатяват се, нараняват се, чупят костите и крилата си.

Европейският съюз отдавна е определил този начин на отглеждане за нехуманен. Според ЕС препоръките производителите трябва да заменят кафезите с подово отглеждане и отглеждане на открито. Това са хамбарни системи с подова настилка, в които птиците се движат свободно.

Това събитие е част от проекта «Повишаване на обществената загриженост относно консумацията и производство на яйца в България”, който се реализира от организация за защита на животните “На ти с Природата”, като част от по-мащабна европейска кампания на Eurogroup for animals (организация за защита на животните към Европейския парламент).

Подобно събитие се прави за първи път в България и акцентира върху хуманното отглеждане на птиците-носачки.

По време на събитието доброволци на организацията ще изпържат 500 яйца от кокошки, отглеждани свободно, предоставени безплатно от супермаркети Пикадили. Яйцата ще се раздават на всички посетители на събитието.

На събитието ще бъдат поканени представители на Министерството на земеделието, Дирекция «Аграрно развитие», Националната ветеринарно-медицинска служба – д-р Мадлен Василева, отдел Европейска интеграция, Съюзът на птицевъдите, неправителствени организации и граждани.

Заповядайте на 7 октомври (неделя) 2007 г. в 12.00ч в Баба Яга да опитаме заедно яйцата от кокошките отглеждани свободно.

Теодора Начева
На ти с Природата

Акция „свободни“ яйца

И Министерство на земеделието опита от „свободните“ яйца на деня на „Свети Иван Рилски“

19 октомври 2007

Такива яйца има и у нас, макар и все още само в някои магазини. ще ги познаете по етикета върху опаковката. Там трябва да пише „яйца от кокошки, отглеждани подово“ или „яйца от кокошки, отглеждани свободно“

Защо и как министерството опита от яйцата? Това се случи на 19 октомври, денят на Свети Иван Рилски, българският покровител на природата и животните .

Много от производителите в България не спазват европейските препоръки и не осигуряват хуманно отглеждане на птиците-носачки. Министерството на земеделието и продоволствието е институцията, която трябва да информира и поощрява производителите ни в тази посока. За да подсетим служителите на министерството и с надежда, че ще обърнат по-сериозно внимание на тези стотици хиляди животни, държани в безобразни условия, ние им подарихме „свободни яйца“, именно на деня на Св. Иван Рилски.

Дърво на „свободните яйца-хелоуинци“

На Хелоуин някои се замерват с яйца, за да си напакостят приятелски Smiley. Ние пък решихме да подарим яйца само и единствено за хуманни цели!

Всеки, който мина през градинката „Кристал“ вчера и отговори правилно на въпроса – „кои яйца наричаме метафорично „свободни“, получи по едно варено яйце за хапване и кратка листовка за повече информация.

Цели 210 човека знаеха, че и у нас по магазините вече има и яйца от кокошки, които са отглеждани подово или на открито. Така те получиха от яйцата-хелоуинци, снесени от кокошки, отглеждани свободно, пазачи от лоши духове и носители на добрите наши чувства към всички живи същества.

Моят хуманен избор!