През 2006 г. „На ти с природата“ извърши проучване на ситуацията с животните в зоомагазините на територията на цялата страна. Изследването имаше за цел да предостави полезна информация в помощ на подготовката на наредба, която ще регламентира стандартите за хуманно отношение и държане на животни в зоомагазините.

Проектът бе подкрепен от RSPCA
Докладът

Полезна информация за настоящи и бъдещи собственици на екзотични животни: